Objednávka

Už máte dárky pod stromeček? Zkuste našeho rádce

Daně a účetnictví bez chyb, pokut a penále 1/2021
Tištěná kniha

Bez hodnocení

Daně a účetnictví bez chyb, pokut a penále 1/2021

Tištěná kniha - brožovaná

rok vydání 2010

166 Kč

Běžná cena 219 Kč

Ušetříte 53 Kč

Vyprodáno

Podrobnosti

O knize

Nová lhůta pro podání daňového přiznání se použije na lhůtu pro podání daňového přiznání podávaného za zdaňovací období, které neskončilo přede dnem předcházejícím dni nabytí účinnosti tohoto zákona. Na lhůtu pro podání daňového přiznání podávaného za zdaňovací období, které skončilo přede dnem předcházejícím dni...
Nová lhůta pro podání daňového přiznání se použije na lhůtu pro podání daňového přiznání podávaného za zdaňovací období, které neskončilo přede dnem předcházejícím dni nabytí účinnosti tohoto zákona. Na lhůtu pro podání daňového přiznání podávaného za zdaňovací období, které skončilo přede dnem předcházejícím dni nabytí účinnosti tohoto...
Nová lhůta pro podání daňového přiznání se použije na lhůtu pro podání daňového přiznání podávaného za zdaňovací období, které neskončilo přede dnem předcházejícím dni nabytí účinnosti tohoto zákona. Na lhůtu pro podání daňového přiznání podávaného za zdaňovací období, které skončilo přede dnem předcházejícím dni nabytí účinnosti tohoto zákona, se použije ustanovení § 136 odst. 2 zákona č. 280/2009 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona... Zákon o účetnictví stanoví povinnost všem účetním jednotkám inventarizovat veškerý majetek a závazky. Dále stanoví, jaký je cíl inventarizace – ověřit, zda stav a ocenění majetku a závazků v účetnictví odpovídá skutečnosti. Porovnává se tedy skutečnost s účetnictvím. Je zřejmé, že v případě rozdílů je třeba účetnictví opravit podle skutečnosti. Postup při inventarizaci je možné shrnout do několika bodů: 1. Zjištění účetního stavu a ocenění majetku a závazků. 2. Zjištění skutečného stavu majetku a závazků, tj. provedení fyzické nebo dokladové inventury. 3. Ověření, zda zjištěný skutečný stav odpovídá stavu v účetnictví; vyčíslení a zúčtování případných inventarizačních rozdílů. 4. Ověření ocenění majetku (včetně uplatnění tzv. zásady opatrnosti). 5. Zhodnocení dalších souvislostí a informací při inventarizaci. 6. Zabezpečení uložení provedených inventarizací... Na období měsíců března až srpna 2020 byla přijata řada opatření ke zmírnění následků pandemie koronaviru pro jednotlivé skupiny plátců. Těmito plátci jsou ve zdravotním pojištění – kromě státu – zaměstnavatelé (za sebe a za své zaměstnance), osoby samostatně výdělečně činné a osoby bez zdanitelných příjmů. Jak tedy plátci postupují v době, kdy přijatá zvýhodnění pozbudou účinnosti? Aktuální změnou pro všechny tyto plátce je skutečnost, že po obecně známých úlevách pro období březen až srpen 2020 se již musejí vrátit k běžně požívaným postupům, nechtějí-li se stát předmětem zájmu příslušné zdravotní pojišťovny. Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Dnem platby pojistného je připsání úhrady na příslušný příjmový účet zdravotní pojišťovny nebo také den platby pojistného v hotovosti na pokladně zdravotní pojišťovny...

Verze vašeho prohlížeče je zastaralá!

a může vykazovat chyby v průběhu nákupu či v samotném zobrazení.
Pro nerušený nákup aktualizujte váš prohlížeč na nejnovější verzi nebo zvolte jiný prohlížeč.

Otevřít v Microsoft Edge Přesto pokračovat