Objednávka

Při nákupu nad 699 Kč od nás dostanete slevu 150 Kč. V košíku zadejte kód LETO24

Všeobecné obchodní podmínky

1.1 Úvodní ustanovení

Těmito Obchodními podmínkami (dále jen "Podmínky") se řídí všechny obchodní vztahy, tj. vztahy uzavírané mezi společností Palmknihy s.r.o. (dále jen „Poskytovatel“) se sídlem 5.května 1746/22, 140 00 Praha , IČO: 28 621 344, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, C 167385, email: podpora@palmknihy.cz , tel.: + 420 731 159 973, upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklá v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen "dodavatel" nebo "prodávající"), která je provozovatelem internetového obchodu http://www.palmknihy.cz („eshop“) a kupujícími, kteří jsou spotřebitelem (dále jen "odběratel" nebo "kupující"). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Právní vztahy výslovně neupravené těmito Podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele,  zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), jakož i předpisy souvisejícími. Zároveň tento právní vztah podléhá veškerým právním předpisům Evropské unie. Všeobecné obchodní podmínky společnosti Palmknihy s.r.o. a  jsou k nahlédnutí na pobočkách. Další informace o prodávajícím jsou uvedeny v sekci "Kontakty". Poskytovatel si vyhrazuje právo znění Podmínek měnit či doplňovat bez předchozího upozornění

1.2. Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva - smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel, resp. prodávající.

Dodavatel / prodávající - osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Jedná se o podnikatele, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Kupující / odběratel - spotřebitel - osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Uzavření kupní smlouvy - objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.

Obchodní podmínky - smluvní ujednání mezi prodávajícím a kupujícím v tomto dokumentu. Kupující souhlasí s těmito obchodními podmínkami platnými a účinnými v momentu odeslání své objednávky a je jimi vázán od momentu uzavření kupní smlouvy. S těmito obchodními podmínkami má kupující možnost se seznámit před vlastním uskutečněním své objednávky a je na ně dostatečně předem upozorněn. Kupující odesláním své objednávky stvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a že s nimi souhlasí. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

Zboží – pro účely těchto Podmínek se zbožím rozumí tištěná knih a audiokniha zaznamenaná na hmotném nosiči dat (CD)

1.3 Vyřízení objednávky a dodací lhůta

Na nákup zboží na Po odeslání objednávky přijde na Vaši emailovou adresu automatické potvrzení.

Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností dodavatele dodáno v co nejkratší době poštou nebo jiným přepravcem. Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou zákazník stanovil v objednávce.

V případě titulů, které ještě nebyly vydány (předobjednávka), jsou termíny expedice orientační. Objednávka je expedovaná kompletně až po naskladnění všech položek z objednávky. Objednávky nerozdělujeme.

V případě, že zjistíme, že objednané zboží nebudeme schopni doručit do 30 dnů od objednávky, bude na toto kupující neprodleně upozorněn.

Pokud si přejete zrušit vaši objednávku, která ještě nebyla vyřízena, co nejdříve nás, prosím, kontaktujte na email podpora@palmknihy.cz a uveďte číslo vaší objednávky.

1.4 Doprava

Náklady na doručení se určují dle konečné výše objednávky po odečtení všech slev.

Způsob doručení
Česká pošta – Balík do ruky
Česká pošta – Balík na poštu
Česká pošta – Balíkovna
Zásilkovna
Kurýr DPD
DPD - PickUp


Aktuální ceny poštovného jsou vždy uvedeny v posledním kroku košíku. 

Bezplatné doručení nabízíme i v rámci některých speciálních akcí. Objednávka však musí být zaslána v jedné zásilce a pouze v rámci České republiky. K uvedeným částkám neúčtujeme žádné další poplatky. Balné neúčtujeme.

1.5 Platební podmínky

Dobírka - za zboží platíte až při převzetí zboží od doručovatele (pošta, kurýr, výdejní místo)

Platba expresním převodem  – systém podobný běžnému bankovnímu převodu, který umožní okamžitě převést na účet prodávajícího. Prodávající je tak schopen Vám ihned zpřístupnit zakoupené zboží. Tuto metodu podporují jen banky uvedené při volbě tohoto způsobu platby.

Platební brána ComGate Payments - po odeslání objednávky bude zákazník přesměrován na platební bránu společnosti ComGate Payments. Zde má možnost využít platbu platební kartou (3-D Secure ČSOB), službu ePlatba+, která ho přesměruje na internetové bankovnictví jeho banky, platby Google pay, Apple pay, Mallpay nebo PlatimPak. Plátce odešle platbu a prodávající expeduje zboží ihned po přijetí potvrzení o úhradě. Převody peněz jsou uskutečňovány prostřednictvím účtu společnosti ComGate Payments a.s. Citlivé vstupní údaje, které zadáváte do systému internetového bankovnictví, jsou chráněny platebními branami bank a nedostávají se do prostředí třetích stran. Zpracovatelé plateb vidí pouze informace o transakci, které jim banka s odeslanou transakcí sdělí. Zakoupené zboží Vám bude k dispozici ihned po dokončení platby.

PayPal – mezinárodní platební systém vyžadující vlastní registraci. Zakoupené zboží Vám bude k dispozici ihned po dokončení platby.

1.6 Ceny a platnost nabídky

Všechny ceny zboží jsou uvedeny s DPH a jsou koncové. Součástí dodávky je řádný daňový doklad. Veškeré ceny včetně akčních platí do odvolání nebo vyprodání zásob. Pokud máte zboží objednané, platí cena, za kterou jste objednali bez ohledu na změny.

1.7 Místo dodání zboží

Objednávky expedujeme jen v rámci České republiky. Zboží je dodáno na adresu uvedenou jako fakturační nebo na adresu dodání určenou kupujícím.

1.8 Slevy a slevové kupony

Pokud jste v rámci našich speciálních akcí (rozesílka, inzerce v časopisech, e-mail, apod.) obdrželi slevový kupón s číselným kódem nebo heslo slevové akce, je možné tento uplatnit v průběhu objednávkového procesu. Sleva je vždy poskytována z běžné ceny nabízeného zboží. V jedné objednávce lze uplatnit pouze jeden slevový kupon nebo heslo slevové akce. Slevy nelze kombinovat s jinými aktuálně poskytovanými slevami a akcemi e-shopu.

1.9 Dárkové poukazy

Na webu prodávajícího si Kupující může zakoupit službu - Dárkový poukaz.

Dárkový poukaz je možné použít na nákup zboží pouze na webu na všechny prodávané tištěné knihy, e-knihy a audioknihy s výjimkou kreditů. Dárkový poukaz bude po přijetí platby doručen e-mailem.

Minimální hodnota Dárkového poukazu je 10 Kč. Platnost dárkového poukazu je omezena na jeden rok. Dárkový poukaz není možné vrátit ani vyměnit ho za peníze.

Každý z dárkových poukazů obsahuje unikátní kód. Po přihlášení na webu lze kód dárkového poukazu uplatnit v sekci Peněženka. Po vložení kódu dárkového poukazu do políčka „Zde vložte svůj dárkový nebo slevový kód.“ se částka uvedená na dárkovém poukazu přičte na Uživatelův účet ve formě kreditů. Tyto kredity lze následně využít na všechny Služby mimo nákupu kreditu a dárkových poukazů
 

1.11 Odstoupení od smlouvy

Kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do 14 dnů od převzetí zboží. Zboží musí být vráceno do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím.

Vrácena bude plná cena zboží dle daňového dokladu, bez nároku na vrácení nákladů souvisejících a poskytnutých bonusů (např. poštovné zdarma). Navrácení peněz bude uskutečněno bankovním převodem. Při odstoupení od smlouvy je třeba řádně vyplnit NÁVRATOVÝ FORMULÁŘ, který je v souborech ke stažení a zaslat emailem na podpora@palmknihy.cz ve výše stanovené lhůtě.

Zboží je kupující povinen vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal s výjimkou audionahrávek a multimediálních CD-ROM, u kterých byl porušen obal. V případě, že bude vrácené zboží nekompletní či poškozené, může prodávající vrácenou kupní cenu snížit o tomu odpovídající částku. Při zaslání zboží zpět prodávajícímu doporučujeme kupujícímu zboží zabalit tak, aby bylo během přepravy dostatečně chráněno proti znehodnocení. Peníze za vrácené zboží budou kupujícímu odeslány do 14 dnů od převzetí zboží prodávajícím. Náklady na vrácení zboží (doprava zboží zpět na sklad) hradí v případě odstoupení od smlouvy kupující.

2. REKLAMAČNÍ ŘÁD

2.1. Reklamace

Pokud má prodané zboží při převzetí kupujícím vady, je kupující oprávněn uplatnit právo z vadného plnění podle ustanovení § 2161 až 2172 Občanského zákoníku.

Jakmile kupující zjistí vadu, bez zbytečného odkladu toto oznámí prodávajícímu, aby dané zboží mohlo být prozkoumáno, nejpozději však do 24 měsíců ode dne dodání zboží kupujícímu. Pokud je reklamace oprávněná, má prodávající povinnost neprodleně vadné zboží opravit nebo vrátit kupujícímu zaplacené peníze, a to v zákonem stanovené lhůtě. Pro vrácení plateb bude použit stejný platební prostředek, jaký byl použit pro provedení počáteční transakce, pokud kupující neurčí jinak.

2.2 Poškozené nebo chybně dodané zboží

ePoškozená zásilka
Pokud je balík s objednaným zbožím evidentně poškozen již při předávání pracovníkem České pošty, přepravní služby PPL nebo na výdejním místě Uloženka, doporučujeme zásilku nepřebírat a informovat nás o této skutečnosti telefonicky či e-mailem, abychom ji pro Vás mohli opětovně vyexpedovat.

Poškozené zboží
Pokud zjistíte závadu až po rozbalení zásilky, neprodleně informujte náš zákaznický servis, a to telefonicky, e-mailem či poštou. Při komunikaci prosím vždy uveďte číslo objednávky nebo faktury, v případě písemné formy řádně vyplňte Reklamační formulář, který je v souborech ke stažení.

Chybně dodané zboží
Pokud zjistíte, že nebyla dodána část zboží (např. CD či obrazová příloha) nebo došlo k chybné expedici (na faktuře je uvedena správná kniha, ale v zásilce byla doručena jiná), stačí tento požadavek sdělit telefonicky, e-mailem nebo písemně na náš zákaznický servis a chybějící doplněk či správnou knihu Vám zdarma co nejdříve zašleme. Při komunikaci prosím vždy uveďte číslo objednávky nebo faktury, v případě písemné formy řádně vyplňte Reklamační formulář, který je v souborech ke stažen

 

2.3 Postup pro vyřízení reklamace

O reklamaci informujte zákaznický servis zasláním vyplněného Reklamační formulář na: email: podpora@palmknihy.cz.

Zboží prosím zašlete zpět na kontaktní adresu pro vrácení zásilek uvedenou níže a přiložte k ní kopii faktury a řádně vyplněný Reklamační formulář, který je v souborech ke stažení. Budete-li požadovat náhradu nákladů za poštovné, které vznikly při řešení reklamace (doprava zboží zpět na sklad), zašlete prosím dodatečně na email podpora@palmknihy.cz kopii podacího lístku a řádně vyplněný Reklamační formulář. Jiným způsobem nemůže být náhrada nákladů za poštovné ze strany Palmknihy s.r.o. refundována.


Tento reklamační řád se vztahuje pouze na publikace objednané přímo v internetovém obchodě www.palmknihy.cz

 

Kontaktní adresa pro vrácení zásilek (není totožná s adresou uvedenou na faktuře!):

BOOKNET s.r.o.
PEC Logistic Park Ostrava
17. listopadu 3/6204
708 00 Ostrava – Poruba

3. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů (ADR)

V případě, že dojde mezi prodávajícím a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/

4. Kontakty

V případě potřeby nás můžete kontaktovat:
e-mailem: podpora@palmknihy.cz
telefonicky: +420 731 159 973 (Všední dny Po-Pá 8:00-16:00),
na adrese: Palmknihy s.r.o., 5. května 1746/22, PSČ 140 00, Praha 4

5. OCHRANA OSOBNÍCH DAT

Podmínky zpracování Vašich osobních údajů a bližší informace o tom, jak s Vašimi osobnímu údaji nakládáme, naleznete v části Ochrana soukromí.

Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti neodmítnete zasílání našich obchodních sdělení nebo neodvoláte svůj dříve udělený souhlas. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu.

6. ELEKTRONICKÉ SLUŽBY

Při nákupu elektronických knih a elektronických audioknih se tyto podmínky rozšiřují i o Licenční podmínky používání e-knih a elektronických audioknih.

7. MOBILNÍ APLIKACE PALMKNIHY

Při používaní Aplikace se tyto Podmínky rozšiřují o Obchodní a licenční podmínky Aplikace.

8. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí platnými právními předpisy České republiky s vyloučením kolizních ustanovení. V případech vzniku sporu je k řešení příslušné soudy České republiky.

Jsou-li některá ustanovení těchto podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknuta platnost ostatních ustanovení.

Tyto podmínky jsou platné od 25.1.2023

Verze vašeho prohlížeče je zastaralá!

a může vykazovat chyby v průběhu nákupu či v samotném zobrazení.
Pro nerušený nákup aktualizujte váš prohlížeč na nejnovější verzi nebo zvolte jiný prohlížeč.

Otevřít v Microsoft Edge Přesto pokračovat