Objednávka

Máme pro Vás slevu 100 Kč při nákupu nad 699 Kč. Stačí zadat kód PKSK24 a sleva je Vaše.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

1.    Tímto udělujete souhlas společnosti Palmknihy s.r.o., se sídlem 5. května 1746/22, 140 00 Praha, IČ 28621344, zapsané v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka č.167385  (dále jen „Správce“ nebo „ Naše společnost“), aby ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb. a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala Vaše osobní údaje v rozsahu:

•    e-mail.

2.    Váš e-mail je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu za účelem zasílaní obchodních sdělení -  budete jako první informován o našich novinkách a slevách. Tyto údaje budeme zpracovávat po dobu 5 let od udělení tohoto souhlasu. Obchodních sdělení jsou zasílaný prostřednictvím elektronických prostředků ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů.

3.    Pokud by se Vám již nelíbilo, že od nás čas od času dostanete nějaké obchodní sdělení či jinou informaci o novinkách v našem portfoliu produktů a služeb, máte možnost vznést námitku proti dalšímu zpracovávání Vaších osobních údajů za účelem přímého marketingu.  Pokud tak učiníte, nebudeme již pro tento účel Vaše údaje zpracovávat a nebudeme Vám zasílat další obchodní sdělení a newslettery.

4.    S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas můžete vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu na e-mailovou adresu: gdpr@palmknihy.cz nebo dopisu na adresu našeho sídla.

5.    Zpracování osobních údajů je prováděno Naší společností. Osobní údaje však pro Naši společnost mohou zpracovávat jiní zpracovatelé – poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, s kterými Naše společnost spolupracuje a má s nimi uzavřeny smlouvy o zpracování osobních údajů. 

6.    Podle Nařízení máte, kromě práva vznesení námitek, také právo:
-    vzít souhlas kdykoliv zpět,
-    požadovat po nás informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme,
-    požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
-    vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
-    požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
-    na přenositelnost údajů, 
-    v případě pochybností o zákonném zpracování osobních údajů podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů ČR, se sídlem Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha‎ 


V Praze dne 28.06.2022
 

Verze vašeho prohlížeče je zastaralá!

a může vykazovat chyby v průběhu nákupu či v samotném zobrazení.
Pro nerušený nákup aktualizujte váš prohlížeč na nejnovější verzi nebo zvolte jiný prohlížeč.

Otevřít v Microsoft Edge Přesto pokračovat