Objednávka

Doprava zdarma pro všechny objednávky přes Zásilkovnu až do 19. 6. 

Práce a mzdy 1/2021 Novela zákoníku práce, přehled změn
Tištěná kniha

Bez hodnocení

Práce a mzdy 1/2021 Novela zákoníku práce, přehled změn

Tištěná kniha - brožovaná

rok vydání 2010

144 Kč

Běžná cena 189 Kč

Ušetříte 45 Kč

Vyprodáno

Podrobnosti

O knize

Novela zákoníku práce od 1. 1. 2021- přehled změn Změny v právní úpravě dovolené - Podle nové úpravy § 213 ZP zaměstnanci, který za nepřetržitého trvání pracovního poměru k témuž zaměstnavateli konal u něho v příslušném kalendářním roce práci po dobu 52 týdnů v rozsahu stanovené týdenní pracovní doby připadající na...
Novela zákoníku práce od 1. 1. 2021- přehled změn Změny v právní úpravě dovolené - Podle nové úpravy § 213 ZP zaměstnanci, který za nepřetržitého trvání pracovního poměru k témuž zaměstnavateli konal u něho v příslušném kalendářním roce práci po dobu 52 týdnů v rozsahu stanovené týdenní pracovní doby připadající na toto období, přísluší...
Novela zákoníku práce od 1. 1. 2021- přehled změn Změny v právní úpravě dovolené - Podle nové úpravy § 213 ZP zaměstnanci, který za nepřetržitého trvání pracovního poměru k témuž zaměstnavateli konal u něho v příslušném kalendářním roce práci po dobu 52 týdnů v rozsahu stanovené týdenní pracovní doby připadající na toto období, přísluší dovolená za kalendářní rok v délce stanovené týdenní pracovní doby vynásobené výměrou dovolené, na kterou má zaměstnanec v příslušném kalendářním roce právo. Konal-li zaměstnanec práci po kratší týdenní pracovní dobu, přísluší mu dovolená odpovídající této kratší týdenní pracovní době. Odpracovaná doba a dovolená - Tato nová úprava se týká zejména zaměstnanců s flexibilní formou zaměstnávání, např. s rozdílnou délkou směny. Zohlední se, kolik hodin zaměstnanec odpracoval a adekvátně k tomu bude mít dovolenou. Odškodňování pracovních úrazů – změny po novele ZP Novela zákoníku práce přinesla kromě transposice evropského práva celkem sedm změn v oblasti odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání. Ke změnám dochází v hlavě III. části jedenácté zákoníku práce nazvané Povinnosti zaměstnavatele k náhradě škody. První změna se váže k ustanovení § 269 ZP. Zde je upravena odpovědnost zaměstnavatele za majetkovou a nemajetkovou újmu při pracovních úrazech a nemocech z povolání jako objektivní odpovědnost za výsledek – za poškození zdraví, které zaměstnanec utrpěl za stanovených podmínek při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním. Příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením - zvýšení od 1. října 2020 Vláda České republiky schválila nařízení vlády o maximální částce příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném trhu práce, kterým se od 1. října 2020 zvyšuje příspěvek u osob se zdravotním postižením podle § 67 odst. 2 písm. a) nebo b) zákona o zaměstnanosti o 800 Kč oproti dosavadní výši. Nařízení vlády je prováděcím předpisem k zákonu č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti a je vydáváno na základě zmocnění uvedeného v § 78a odst. 17 tohoto zákona. Předmětné ustanovení zákona o zaměstnanosti předpokládá, že vláda svým nařízením zvýší maximální částku příspěvku a to zejména pokud dojde ke zvýšení mzdových nákladů na zaměstnávání těchto osob s přihlédnutím k vývoji minimální mzdy, mzdové úrovně a životních nákladů. Maximální částka příspěvku nyní činí 13 600 Kč.

Verze vašeho prohlížeče je zastaralá!

a může vykazovat chyby v průběhu nákupu či v samotném zobrazení.
Pro nerušený nákup aktualizujte váš prohlížeč na nejnovější verzi nebo zvolte jiný prohlížeč.

Otevřít v Microsoft Edge Přesto pokračovat