Objednávka

Doprava zdarma pro všechny objednávky přes Zásilkovnu až do 19. 6. 

Podnikání a koronavirus
Tištěná kniha

Bez hodnocení

Podnikání a koronavirus

Tištěná kniha - brožovaná

rok vydání 2020

197 Kč

Běžná cena 259 Kč

Ušetříte 62 Kč

Vyprodáno

Podrobnosti

O knize

" V souvislosti se šířením viru SARS-CoV-2 se ministryně financí rozhodla využít své pravomoci a za účelem zmírnění zvýšených dopadů této mimořádné události na podnikatele i další daňové subjekty přistoupit ve stanoveném rozsahu k hromadnému prominutí příslušenství daně a správního poplatku. " Tímto rozhodnutím...
" V souvislosti se šířením viru SARS-CoV-2 se ministryně financí rozhodla využít své pravomoci a za účelem zmírnění zvýšených dopadů této mimořádné události na podnikatele i další daňové subjekty přistoupit ve stanoveném rozsahu k hromadnému prominutí příslušenství daně a správního poplatku. " Tímto rozhodnutím daňovému subjektu na...
" V souvislosti se šířením viru SARS-CoV-2 se ministryně financí rozhodla využít své pravomoci a za účelem zmírnění zvýšených dopadů této mimořádné události na podnikatele i další daňové subjekty přistoupit ve stanoveném rozsahu k hromadnému prominutí příslušenství daně a správního poplatku. " Tímto rozhodnutím daňovému subjektu na základě individuální žádosti alespoň částečně prominut úrok z prodlení, automaticky dojde i k prominutí pokuty za opožděné tvrzení daně, u níž zákon individuální prominutí nepřipouští. " Stejně tak dojde k automatickému prominutí pokuty za opožděné tvrzení daně daňovému subjektu na základě individuální žádosti povoleno posečkání úhrady daně nebo rozložení její úhrady na splátky. " Dále se ministryně financí rozhodla prominout daňovým subjektům příslušenství daně spojené s pozdním podáním daňového tvrzení k dani z příjmů za zdaňovací období roku 2019, vyjma daně z příjmů ze závislé činnosti odváděné plátcem, a s pozdní úhradou této daně, dojde-li ke splnění uvedených povinností nejpozději dne 1. 7. 2020. " Plátcům DPH bude z důvodu předmětné mimořádné události prominuta též pokuta za nepodání kontrolního hlášení podle zákona o dani z přidané hodnoty, u níž vznikne povinnost k úhradě v období od 1. 3. 2020 do 31. 7. 2020 (první pokuta za nepodání kontrolního hlášení v daném roce dle § 101j zákona o dani z přidané hodnoty nevzniká). " Dojde k prominutí správního poplatku spojeného s přijetím žádosti o prominutí úroku z prodlení nebo úroku z posečkané částky a žádosti o prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení a k prominutí správního poplatku spojeného s přijetím žádosti o povolení posečkání. Titul obsahuje: 1. Daně 1.1 Daňová opatření a úlevy přijaté v souvislosti s koronavirem 1.2 Sankce za neplnění povinností v oblasti DPH a možnosti jejich prominutí z důvodu mimořádné události na základě opatření Ministerstva financí 1.3 Daňové úlevy poplatníků daně z příjmů a daňové řešení práce z domova 2. Pracovní právo, mzdy Pracovněprávní nároky v období koronaviru 3. Vzory smluv k ZP 4. Zdravotní pojištění Zaměstnavatelé a zdravotní pojištění 5. Školství Zákon o maturitách ve školním roce 2019/ 2020 6. Zájezdy, veřejné akce, plnění smluv 6.1 Dopady pandemie koronaviru na zájezdy, veřejné akce a plnění smluv 6.2 Vzory smluv 7. Finanční zpravodaj č. 4/2020 8. Finanční zpravodaj č. 5/2020 9. Zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 10. Zákon č. 177/2020 Sb., o některých opatřeních v oblasti splácení úvěrů v souvislosti s pandemií COVID-19 11. Zákon č. 160/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti dávek státní sociální podpory a příspěvku na péči v souvislosti s nouzovým stavem při epidemii v roce 2020

Verze vašeho prohlížeče je zastaralá!

a může vykazovat chyby v průběhu nákupu či v samotném zobrazení.
Pro nerušený nákup aktualizujte váš prohlížeč na nejnovější verzi nebo zvolte jiný prohlížeč.

Otevřít v Microsoft Edge Přesto pokračovat