Objednávka

Už máte dárky pod stromeček? Zkuste našeho rádce

100 otázek a odpovědí Zákoník práce po novele; Reklama a propagace

100 otázek a odpovědí Zákoník práce po novele; Reklama a propagace
Tištěná kniha

Bez hodnocení

100 otázek a odpovědí Zákoník práce po novele; Reklama a propagace

Tištěná kniha - brožovaná

rok vydání 2010

121 Kč

Běžná cena 159 Kč

Ušetříte 38 Kč

Vyprodáno

Podrobnosti

O knize

Zákoník práce po novele Dne 26. 6. 2020 byl publikován ve Sbírce zákonů zákon č. 285/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další související zákony. Tato novela je především tzv. implementační, neboť transponuje části směrnici Evropského parlamentu a Rady...
Zákoník práce po novele Dne 26. 6. 2020 byl publikován ve Sbírce zákonů zákon č. 285/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další související zákony. Tato novela je především tzv. implementační, neboť transponuje části směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/957 ze...
Zákoník práce po novele Dne 26. 6. 2020 byl publikován ve Sbírce zákonů zákon č. 285/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další související zákony. Tato novela je především tzv. implementační, neboť transponuje části směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/957 ze dne 28. června 2018, kterou se mění směrnice 96/71/ES o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb. Transpoziční lhůta je zde 30. 7. 2020. Cílem směrnice je předcházet importu „levnějších pracovních činností“ do jiného členského státu Evropských společenství, s cílem snížit vlastní náklady zaměstnáváním levnějších pracovních sil z jiného členského státu v rámci nadnárodního poskytování služeb. Podle čl. 2 směrnice se za vyslaného pracovníka (zaměstnance) považuje pracovník (zaměstnanec), který po omezenou dobu vykonává práci na území jiného členského státu, než ve kterém obvykle pracuje. Zákon č. 285/2020 Sb. nabyl účinnosti dne 30. 7. 2020, s výjimkou ustanovení týkajících se nové úpravy dovolené, které nabývají účinnosti 1. 1. 2021, neboť nárok na dovolenou je obecně vázán na kalendářní rok a nelze provádět změnu jeho zákonných podmínek v průběhu kalendářního roku Reklama, propagace V podnikatelské praxi se s výdaji na reklamu nebo dary setkáváme poměrně často. Ne vždy ale poplatníci správně určí daňovou účinnost těchto výdajů. Zatímco v případě darů se vždy jedná o nedaňový výdaj, reklama je výdajem daňovým. Co se týká posouzení daňové účinnosti výdajů na reklamu, tam je nutno vycházet z ustanovení § 24 odst. 1 citovaného zákona, podle kterého – zjednodušeně řečeno – jsou daňové takové výdaje, které souvisí s dosažením zajištěním a udržením zdanitelných příjmů. Vzhledem k tomu, že reklama propaguje činnost podnikatele, souvislost mezi ní (resp. na ni vynaloženými výdaji) a zdanitelnými příjmy lze prokázat a tak se jedná o výdaje daňové. Lze tedy uzavřít a obecně konstatovat, že výdaje na reklamu jsou výdaji daňovými (základ daně snižují). Poplatník je pochopitelně povinen správci daně při případné daňové kontrole souvislost mezi reklamou a daňovou účinností souvisejícího výdaje prokázat.

Verze vašeho prohlížeče je zastaralá!

a může vykazovat chyby v průběhu nákupu či v samotném zobrazení.
Pro nerušený nákup aktualizujte váš prohlížeč na nejnovější verzi nebo zvolte jiný prohlížeč.

Otevřít v Microsoft Edge Přesto pokračovat