Číst ukázku

Stáhněte si ukázku:

Slabikář štěstí 3

Pavel Hirax Baričák

249 Kč

Žánr:
Počet stran: 374
Nakladatel: Hladohlas
Rok vydání: 2016
Jazyk: Český
Dostupný formát: epub, mobi
Kdo učí, učí se. Děkujme za děti, nejsou samozřejmostí, ale darem. Přišli nás léčit a ukazovat nám, kde máme zánět.Třetí díl Slabikáře štěstí není určen pouze pro rodiče, kteří hledají způsob, jakou formou dát svým potomkům to nejlepší, ale i pro duše, které chtějí pochopit, proč jsou v nich strachy, jednají jak jednají, zda se jim v něčem nedaří. Klíč k bolem dneška se totiž nachází v dětství, ve způsobu, jak k nám bylo přistupováno, co jsme viděli, cítili a zažili od momentu zplození až po dospívání. Psychologický průzkum ukázal, že pouze deset procent lidí se v dětství může rozvíjet svobodně a bez útisku. Na jednu pochvalu připadá až deset pokáráni nebo dokonce trestů. Následkem těchto raných frustrací, duševních poranění a zklamáni jsme méně jisti, bázlivější, plní strachů. Je to záležitost špatně určené vlastní ceny. Takovým lidem chybí sebevědomí, vnitřní vyrovnanost, předpoklad umění být šťastný. Dítěti nemůžete dát něco, co ve vás není. - Neustále kritizování je přiznáním se, jak moc jste s sebou nespokojeni, stejně jako křik je projev vaší vnitřní bolesti a bezmoci. - Dětská duše je jako savana. Stačí jedna věta a zapálíte ji. - Nedělejte za dítě nic, co dokáže udělat samo. Oslabíte ho. - Každé dítě má mocné Já a čím více se ho budeme pokoušet zlomit, tím déle se bude později v dospělosti hledat. - Lidé druhým často vyčítají to, co sami v sobě nemají zpracovány. - Jak si matka cení samu sebe, s takovou dávkou laskavosti bude přistupovat i ke své dceři. Nejednou se tedy emocionální uzavřenost matky přenese na dceru a virus nepřijetí se jako ženy se bude šířit dál. - Křičící a rozkazovačný otec se často překopíruje do syna, který se mu časem začne vzpírat. Po letech bude proti sobě stát negativita proti negativitě a chybný model bude toužit po sladěných. Tak se čistí svět. Přes nás. Člověk čistí člověka, je to homeopatie účinkující přes vztahy. - Pokud jste zvyklí neustále vinit jiných, budou to dělat i vaše děti. Když umíte odpouštět, budou umět odpouštět i duše, které vychováte. - Děti nemůžete nutit, aby převzali vaše hodnoty. Ony si od vás vezmou jen to, co se jim bude hodit v jejich životním poslání. - Nelze utlačovat jiné aniž abychom neutlačovali i sami sebe. - Pokud si nebudou rodiče před dětmi děkovat a žít ve vzájemné úctě, i děti budou ve svých pozdějších partnerských vztazích nelaskavé. - Kdo nemá úctu k rodičům, bude neuctivý i ke svému partnerovi. - Děti důvěřují rodičům. Věří, že to, co dělají, je správné a to nejlepší. V tom, jak vyprávějí, chovají se, projevují, jedním slovem řečeno "žijí", vidí hlavní model bytí i pro sebe. - Předcházející generace do nás vštípili nakažlivý sklon myslet si, že nemáme žádnou hodnotu a že jsme slabí. Proto ve většině z nás dřímá tříleté dítě, které se bojí a chce pouze trochu lásky. - Nevytvářejte hranice pro děti, ale s dětmi. Neuposlechnete, co vám dítě říká, a ptát se na jeho pocity, dojmy, pomyslí si: "Nezáleží jim na mně. Vůbec je nezajímá, co si o této věci myslím, co prožívám, jak se cítím. Jsem nic, nejsem zde potřebné. "- Tím, co se děje ve vás, rezonují i vaše děti. Takže pokud se bojí matka, rodí se nejistota i v dětech. Do osmnácti let jsou energetickými zrcadly rodičů, mnoho dětských nemocí odráží pnutí v mámě či otci. Dítě má problém s trávením? Některý rodič neumí něco "přežvýkat". Dítě má ekzém? Jeho otec možná neumí mluvit o věcech otevřeně a vše, co v sobě dusí, se dostává ven přes pokožku dětí. Dítě neustále kašle a má problémy s dýchacími cestami? Možná jeho mámu něco dusí, a tak se to čistí přes dítě, protože kašel je způsob, jak se tělo dokáže zbavovat škodlivého. - Vysvětlujte dětem chod věcí, ale nemějte při tom hněv či nadřazenost v hlase. Každé dítě někde v koutku srdce tuší, že máte pravdu a chcete mu dobře. Než vyrostou, mnohdy dojde na slova, co jim budou proti srsti. No pokud se s nimi budete mluvit s úctou, laskavě a přistupovat k nim jako k sobě rovným lidským bytostem, které jsou buňkou stejného Boha, zapamatují si vás jako přirozenou autoritu, následováníhodný člověka, a ne jako přehnaně přísného rodiče, kteří pouze poroučel, nebo zakazoval. - Vaše děti vás nemusí následovat a jak skončí vaši rodiče, je jejich rozhodnutí. Vy se snažte pouze při nich napomáhat a stát. Co je v našich rodičích, takoví jsme i my. Pokud se neočistíme od negativních genderových dluhů, proberou to i naše děti. Nalepí se na ně nevyřešené vadné programy a energii beroucí modely chování. Neexistuje dítě, které by se sem nenarodilo moudré, vnímavé, veselé, plné energie, intuitivní, nonstop žijící v přítomném okamžiku, nepřipoutané, šťastné, božské, tedy s vlastnostmi osvícených lidí. Ale pokud se mě zeptáte, kdy jsem naposledy potkal permanentně šťastného dospělého, budu dlouho přemýšlet ... Beru tedy výchovu dětí jako oboustranně učení se - inspirovat se dětmi k návratu k Sobě, své přirozenosti, svému srdci, které je spojením s Láskou. Na druhou stranu je pro mě výchova dětí snaha zahrnovat děti bezpodmínečnou láskou a určovat jim hranice s respektem vůči nim, bez nadřazeného přístupu, aby v dospělosti cítili a vnímali potřeby jiných. Prostě dát jim to nejlepší ze sebe Pavel Hirax Baričák Vybrané z obsahu: I. Není dítěte, které by se nenarodilo osvícené Děti vidí v kamenech diamanty, dospělí v diamantech kameny Nonstop v přítomném okamžiku plní energie selský rozum vnímavost moudrost upřímnost Kreativita a fantazie Cit pro "krásu" Nepřipoutanost Smrt z pohledu dítěte a dospělého II. Slepí křičí, že vidí. A když spatří, zmlknou Pro něco jsme, jací jsme My a naši rodiče Vraťte se do dětství a vzpomínejte, co se tam stalo Učme se být tady a teď Zbavme se kritizování Osvoboďte se od negativního myšlení Očistěme se od polarizovaných, naučme se odpouštět Něco o manipulaci chodící kopírky Ani při výběru rodiny neexistují náhody Zdravomyslení Připouštění si a cosi i o dětských nemocech "Postižené" děti Předčasný odchod dítěte III. Dotyky, spojení, předávání Dotýkejte se pokud zapálíte bezpodmínečná láska Nedělejte za děti žádnou víceprací Pokud jste na výchovu dva, buďte jedním Děti přebírají od rodičů postoje, chování a charakter sourozenecké žárlení Veřejný dopis dětským doktorem Kdo by nekašlete, když ho tíží šestnáct duší? Snažte se dostat do smýšlení dětí Čí je to vlastně problém? Naše dávání, jejich braní a "období vzdoru" určování hranic autoritativní výchova Výchova s vysokými nároky a kladoucí podmínky zanedbávat výchova benevolentní výchova Výchova přehnaně pečlivého rodiče Výchova s přirozenou autoritou Bít, a pak raději nebýt? Zavírání do místnosti nebo výchovný kout? Porozumění, pochopení, respekt Naučte se na dětech vidět to dobré Neprechvalujte, raději podporujte Sebevědomí roste z určení vlastní hodnoty Respektujme senzitivní období jiných, včetně dětí Každý má v rodině své úkoly a má za to i svá privilegia Přebírání odpovědnosti za svá rozhodnutí a činy IV. Hra, učení, jesle a školy... Vybrání do sytosti je první krok k laskavému lidstvu Ať žijí dřevěné hračky Jděte s nimi ven a uvnitř budou šťastné Učení by měla být hra, ne tlak Dnešní školní systém je založen na strachu, nebo soutěž jako první krok k válce V. Vzájemné probuzení Souvislosti nebo rodové energetické poruchy Děti touží v první řadě po vás Rodina jako milované místo Dítě jako dar Probuzení od dětí pro děti

Uživatelské recenze

Pro vložení uživatelské recenze se musíte přihlásit