e-kniha

Číst ukázku

Stáhněte si ukázku:

Výzkum médií

Renáta Sedláková

654 Kč

  Kategorie: Česká a světová literatura
  Počet stran: 548
  Nakladatel: Grada
  Rok vydání: 2015
  Jazyk: Český
  Dostupný formát: pdf
  Publikace uvádí čtenáře do metodologie a empirického výzkumu sociálních věd, provádí jej jeho jednotlivými etapami a poskytuje vodítka pro případnou samostatnou vědeckou práci v oblasti výzkumu médií. Hlavní snahou autorky je představit nejčastěji užívané postupy ve výzkumech médií a kultury realizovaných v České republice. Čtenáři si tak osvojí základní pravidla vědecké práce a postupy vytváření a ověřování poznatků v oblasti mediálních, kulturálních a částečně i komunikačních studií. Text představuje především linii vycházející ze sociologické tradice.
  Publikace čtenářům:
  * pomáhá zvýšit obeznámenost s termíny z oblasti výzkumu médií a s jejich správným užíváním;
  * usnadňuje pochopit vztah mezi teoretickou a empirickou částí vědy, mezi teorií a konkrétními výzkumnými technikami;
  * poskytuje znalost základních výzkumných postupů, metod a technik na poli mediálních, komunikačních a kulturálních studií, a to jak ve vztahu k mediálním obsahům, tak k jejich příjemcům;
  * zvyšuje schopnost porozumět závěrečným zprávám z výzkumných šetření jak v odborných časopisech, tak z obecně dostupných zdrojů a umět posoudit kvalitu prezentovaných dat a vyvozených závěrů;
  * rozvíjí dovednosti potřebné pro přípravu a realizaci výzkumu mediální komunikace;
  * zvyšuje schopnost vhodně a jasně prezentovat výzkumná zjištění akademické obci i široké veřejnosti;
  * upozorňuje, jakých chyb se vyvarovat při realizaci vlastního šetření a publikování jeho výsledků.

Uživatelské recenze

Pro vložení uživatelské recenze se musíte přihlásit

Doporučujeme