Objednávka

Aktualizácia III/2 2020 - Sociálne poistenie, Zákonník práce, Služby zamestnanosti

Aktualizácia III/2 2020 -  Sociálne poistenie, Zákonník práce, Služby zamestnanosti
E-kniha

Bez hodnocení

Aktualizácia III/2 2020 - Sociálne poistenie, Zákonník práce, Služby zamestnanosti

Bez hodnocení

E-kniha - pdf

rok vydání 2021

,

slovenština

Ihned ke stažení

Podrobnosti

O knize

V reakcii na aktuálnu situáciu týkajúcu sa šírenia koronavírusu Vám prinášame novelizované úplné znenia zákonov. Právne úpravy sa týkajú sociálneho poistenia, Zákonníka práce, služieb zamestnanosti a peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia. Zmeny v zákonov sú v texte prehľadne vyznačené....
V reakcii na aktuálnu situáciu týkajúcu sa šírenia koronavírusu Vám prinášame novelizované úplné znenia zákonov. Právne úpravy sa týkajú sociálneho poistenia, Zákonníka práce, služieb zamestnanosti a peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia. Zmeny v zákonov sú v texte prehľadne vyznačené. Titul obsahuje úplné...
V reakcii na aktuálnu situáciu týkajúcu sa šírenia koronavírusu Vám prinášame novelizované úplné znenia zákonov. Právne úpravy sa týkajú sociálneho poistenia, Zákonníka práce, služieb zamestnanosti a peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia. Zmeny v zákonov sú v texte prehľadne vyznačené. Titul obsahuje úplné znenia zákonov po ostatnej novele: - Zákon o sociálnom poistení - Zákonník práce - Zákon o službách zamestnanosti - Zákon o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia. V reakcii na aktuálnu situáciu týkajúcu sa šírenia ochorenia Covid-19 sa upravili podmienky nároku na ošetrovné a nemocenské, cieľom je zlepšiť finančnú situáciu poberateľov nemocenského a ošetrovného a pomôcť čiastočne zmierniť negatívne finančné dopady na zamestnávateľov. Ustanovil sa vznik nároku zamestnanca na nemocenské vyplácané Sociálnou poisťovňou už od 1. dňa dočasnej pracovnej neschopnosti, čím sa odbremenili zamestnávatelia od platenia náhrady príjmu pri DPN. V čase krízovej situácie a v prípadoch, v ktorých je poistencovi nariadená karanténa alebo izolácia, je výška nemocenského 55 % denného vymeriavacieho základu už od prvého dňa DPN. Na ošetrovné majú nárok osoby, ktoré sa budú v prípadoch, kedy je dieťaťu nariadené karanténne opatrenie a izolácia, v prípadoch uzatvorenia zariadenia, ktoré dieťa navštevuje, respektíve v prípadoch, kedy osoba, ktorá sa o dieťa stará, nemôže z objektívnych dôvodov zabezpečovať túto starostlivosť, starať o dieťa mladšie ako 11 rokov, resp. 18 rokov v prípade, ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom. V Zákonníku práce sa zosúladili definície prekážok v práci a podmienok nároku na ošetrovné. V zákone o službách zamestnanosti sa posilnili nástroje služieb zamestnanosti, ktoré umožnia zmierniť negatívne vplyvy karanténnych opatrení, najmä čo sa týka zamestnancov, zamestnávateľov a samostatne zárobkovo činných osôb v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie. Zároveň sa odložil termín plnenia niektorých povinností fyzických a právnických osôb vyplývajúcich zo zákona o službách zamestnanosti a taktiež sa umožnilo občanom v tomto období podanie žiadosti o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie prostredníctvom elektronických prostriedkov bez kvalifikovaného elektronického podpisu.

Verze vašeho prohlížeče je zastaralá!

a může vykazovat chyby v průběhu nákupu či v samotném zobrazení.
Pro nerušený nákup aktualizujte váš prohlížeč na nejnovější verzi nebo zvolte jiný prohlížeč.

Otevřít v Microsoft Edge Přesto pokračovat