Co víme o smrti

Miroslav Sígl

99 Kč

  Formát titulu:
  Kategorie: Historie, dějiny
  Počet stran: 424
  Nakladatel: Epocha
  Rok vydání: 2006
  Jazyk: Český
  Dostupný formát: epub, pdf, mobi

  Komplexní pohled na věčné životní otázky stárnutí, umírání a smrti  včetně  všech jejích podob. Kam až dospělo od dob pohanských, antických, středověkých a novověkých filosoficko-teologické poznání. Co o smrti  najdeme v bibli, žalmech, mešních modlitbách, co říkají staroegyptské mravní nauky, čínský myslitel, talmud nebo korán, autoři období humanismu, baroka a osvícenství. A jak přemýšlejí  současní  vědci mnoha oborů, dospívající v moderním věku k interdisciplinárnímu  přístupu k dalšímu bádání.

  Jak se projevuje smrt v dílech literátů, hudebních umělců a dalších tvůrců, o čem vypovídají  hřbitovní nápisy spojené s lidovou poezií, logicky zde rozčleněné  pro užití těch, kteří takové nápisy hledají, v kolika písních znárodnělých a zlidovělých se objevují verše o posledních věcech člověka, které nejčastější skladby znějí smutečními síněmi.

  Kniha zahrnuje další závažná témata, jakými jsou vraždy a sebevraždy, trest smrti, stáří a úmrtnost, péče o umírající se srovnáním ve světě a u nás.

  Jaké jsou zákonné normy, týkající se těchto otázek, na základě nichž se poskytují u nás pohřební služby, jaké máme svátky zemřelých. a proč je uctíváme.

  Nechybějí informace o pohřebištích, kostnicích a krematoriích, zevrubný seznam muzeí a památníků v naší zemi.

  Kniha je doplněna slovníkem vybraných pojmů.

   


Uživatelské recenze

Pro vložení uživatelské recenze se musíte přihlásit

Doporučujeme