Nakladatel:

Junák - český skaut, Tiskové a distribuční centrum, z. s.