• -16%
kniha

Individualismus a holismus v sociologii

Jiří Šubrt

260 218 Kč

  Formát titulu:
  Kategorie: Právo
  Počet stran: 154
  Nakladatel: Slon
  Rok vydání: 2015
  Rozměr: 233 - 151 - 10 mm
  Typ vazby: vázaná s laminovaným potahem
  Jazyk: Český

  Kniha, která patří tematicky do oblasti sociologické teorie, se zabývá jedním ze základních dilemat soudobé sociologické teorie. Individualismus a holismus představují dva principiálně odlišné přístupy k rozvoji sociálněvědního myšlení. První vychází z předpokladu, že klíč k pochopení sociální reality poskytuje analýza jednání lidského individua; druhý naproti tomu vyzvedá nutnost uvažovat o společnosti jako celku. Proti současným pokusům, které se snaží tuto antinomii jedince a společnosti překonat, staví autor knihy své vlastní pojetí vyzvedající dualistický charakter základních sociologických kategorií. Při jeho formulaci se nechal inspirovat Durkheimovým konceptem „homo duplex“. Strategie tohoto přístupu je založena nikoli na převedení dualismu jednání a struktury na jejich dualitu – jako je tomu u Giddense –, nýbrž na uplatnění perspektivy, v níž jsou všechny základní pojmy – aktér, jednání a struktura – uchopeny způsobem naznačeným v pojetí „homo duplex, tj. mají ze své podstaty dualistickou povahu.

  Je v každém individuu přítomna společnost a v každé společnosti jedinci?

  Jakým způsobem mohou jedinci ovlivňovat makroúroveň celospolečenských struktur a procesů? Má na tuto otázku soudobá sociologická teorie odpověď?

  Je sociologie schopna uvažovat jinak než funkcionalisticky, pokud se zabývá jevy na makrosociální úrovni?

  Jaké místo přisuzuje soudobá sociologie aktérům coby tvůrcům sociální reality?

  Proč má sociologie při studiu mikrosociální úrovně zájem pouze o drobné anonymní aktéry a jejich aktivity běžného každodenního života?


Uživatelské recenze

Pro vložení uživatelské recenze se musíte přihlásit