e-kniha

Číst ukázku

Stáhněte si ukázku:

Soudobá sociologická teorie

Jiří Šubrt, Jan Balon

271 Kč

  Formát titulu:
  Kategorie: Právo
  Počet stran: 232
  Nakladatel: Grada
  Rok vydání: 2010
  Jazyk: Český
  Dostupný formát: pdf
  Přestože sociologická teorie je dnes už etablovaným podoborem sociologie, jenž má své otce zakladatele, kanonické knihy, heroická období překotného vývoje, vlastní zásobu klíčových pojmů i celosvětově proslulé časopisy, není zcela snadné vyložit, co je vlastně jejím pravým obsahem.

  Tuto otázku se autoři pokoušejí zodpovědět v úvodní části knihy; poté následuje třiadvacet portrétů nejvýznamnějších osobností soudobé teoretické sociologie (Lévi-Strauss, Parsons, Merton, Habermas, Foucault, Dahrendorf a řada dalších) s cílem představit jejich hlavní myšlenky a ukázat, čím nejvíce obohatili prostor systematického uvažování o společnosti.

  Kniha se nevěnuje teoretizování o společnosti jako takové, ale přináší pojednání o vybraných teoriích a teoreticích, kteří zásadním způsobem přispěli k rozvoji sociologického myšlení. Cílem je umožnit čtenáři vstupní nahlédnutí do produkce soudobé sociologické teorie a poskytnout mu základní orientaci pro budoucí četbu primárních sociologických textů.

Uživatelské recenze

Pro vložení uživatelské recenze se musíte přihlásit