Objednávka

Daně a účetnictví bez chyb, pokut a penále 11-12/2020
Tištěná kniha

Bez hodnocení

Daně a účetnictví bez chyb, pokut a penále 11-12/2020

Tištěná kniha - brožovaná

rok vydání 2010

303 Kč

Běžná cena 399 Kč

Ušetříte 96 Kč

Vyprodáno

Podrobnosti

O knize

• Zákon o daních z příjmů v případě ztráty obecně stanoví, že pokud výdaje poplatníka převyšují jeho příjmy, je rozdíl daňovou ztrátou. Speciální ustanovení týkající se daňové ztráty pro poplatníky daně z příjmů fyzických osob stanoví, že daňová ztráta vznikne pouze v případě, že výdaje přesáhnou příjmy podle § 7 nebo...
• Zákon o daních z příjmů v případě ztráty obecně stanoví, že pokud výdaje poplatníka převyšují jeho příjmy, je rozdíl daňovou ztrátou. Speciální ustanovení týkající se daňové ztráty pro poplatníky daně z příjmů fyzických osob stanoví, že daňová ztráta vznikne pouze v případě, že výdaje přesáhnou příjmy podle § 7 nebo § 9, tedy příjmy ze...
• Zákon o daních z příjmů v případě ztráty obecně stanoví, že pokud výdaje poplatníka převyšují jeho příjmy, je rozdíl daňovou ztrátou. Speciální ustanovení týkající se daňové ztráty pro poplatníky daně z příjmů fyzických osob stanoví, že daňová ztráta vznikne pouze v případě, že výdaje přesáhnou příjmy podle § 7 nebo § 9, tedy příjmy ze samostatné činnosti nebo příjmy z nájmu. Změna v uplatňování daňové ztráty, kterou přináší zákon č. 299/2020 Sb., není jednorázová, daňovou ztrátu bude nově možno uplatnit i ve 2 zdaňovacích obdobích bezprostředně předcházejících zdaňovací období nebo období, za které se podává daňové přiznání, za která byla stanovena... • Pro účely zákona o DPH se zasíláním zboží obecně rozumí dodání zboží mezi členskými státy, je-li zboží odesláno nebo přepraveno z členského státu odlišného od členského státu ukončení jeho odeslání nebo přepravy, a to osobou povinnou k dani, která zboží dodává, nebo jí zmocněnou třetí osobou a předmětné zboží je dodáno osobě, pro kterou pořízení zboží v členském státě ukončení odeslání nebo přepravy zboží není předmětem daně. Pravidla pro uplatňování DPH při zasílání zboží vyplývají z předpisů EU. Změna pravidel pro uplatňování daně při zasílání zboží, pro něhož bude zavedeno označení „prodej zboží na dálku“ byla původně schválena novelizací příslušných předpisů EU s účinností od 1. 1. 2021, ale v souvislostí s COVID-19 byla účinnost těchto posunuta od 1. 7. 2021. V článku jsou s využitím příkladů shrnuta aktuálně platná pravidla pro uplatňování daně při zasílání zboží, a to jak při jeho zasílání z jiného členského státu do tuzemska, tak i z tuzemska do jiného členského státu. V závěrečné části jsou stručně vysvětleny základní principy změn, které by měly na základě změn předpisů EU a zákona o DPH od 1. 7. 2021 platit pro prodej zboží na dálku. • Dovoz zboží ze třetích zemí s místem plnění v tuzemsku je obecně předmětem daně podle zákona o DPH. Ve stanovených případech je však dovoz zboží, a to ve vazbě na příslušné předpisy EU osvobozen od daně. V článku jsou nejprve stručně vysvětlena obecná pravidla pro uplatňování daně při dovozu zboží podle příslušných ustanovení zákona o DPH. V návaznosti na to jsou vysvětleny aktuálně platné podmínky pro osvobození od daně při dovozu zboží, a to jak podle § 71 a § 71g zákona o DPH, tak i podmínky pro osvobození od daně při dovozu zboží v osobních zavazadlech cestujícího nebo člena posádky letadla, která vyplývají z § 71a až § 71f zákona o DPH. V závěru článku je upozorněno na změny připravované pro rok 2021. Tyto změny vyplývající ze změn přepisů EU měly původně nabýt účinnosti od 1. 1. 2021, ale v souvislosti s pandemií COVID-19 byla posunuta jejich účinnost až od 1. 7. 2021.

Verze vašeho prohlížeče je zastaralá!

a může vykazovat chyby v průběhu nákupu či v samotném zobrazení.
Pro nerušený nákup aktualizujte váš prohlížeč na nejnovější verzi nebo zvolte jiný prohlížeč.

Otevřít v Microsoft Edge Přesto pokračovat