Učebnice, odborná literatura:

Ekonomie, ekonomika