Číst ukázku

Stáhněte si ukázku:

Daňová evidence - Teorie a praxe

Yvetta Pšenková , Jana Hakalová

169 Kč

Žánr: Daně
Počet stran: 128
Nakladatel: Wolters Kluwer
Rok vydání: 2019
Jazyk: Český
Dostupný formát: epub, mobi

Odborná publikace se zabývá problematikou vedení daňové evidence podnikatelů – fyzických osob. Vymezuje základní pojmy a postupy při vedení daňové evidence fyzických osob (které nejsou účetními jednotkami dle zákona o účetnictví) dle ustanovení zákona o daních z příjmů.

Vysvětluje postup při zahájení podnikatelské činnosti, otevření daňové evidence, postup při zachycení příjmů a výdajů v peněžním deníku a majetku a dluhů v pomocných knihách a kartách. Zabývá se také uzavřením daňové evidence včetně přechodu z daňové evidence na účetnictví podnikatelů a přechodu z účetnictví podnikatelů na daňovou evidenci.

Kniha vychází z legislativy platné k  1. 1. 2019 a obsahuje důležité změny související s rekodifikací soukromého práva v České republice.

Je určena především široké účetní veřejnosti, ale například i posluchačům vysokých škol ekonomického směru s odborným zaměřením na daňovou evidenci, popřípadě dalším zájemcům o tuto problematiku.


Uživatelské recenze

Pro vložení uživatelské recenze se musíte přihlásit