Číst ukázku

Stáhněte si ukázku:

Principy radiační ochrany v nukleární medicíně

Jozef Kubinyi, Jozef Sabol, Andrej Vondrák

424 Kč

  Formát titulu:
  Kategorie: Lékařské obory
  Počet stran: 308
  Nakladatel: Grada
  Rok vydání: 2018
  Jazyk: Český
  Dostupný formát: pdf
  Kniha napsaná uznávanými odborníky představuje ucelený úvod do radiační ochrany pro potřeby nukleární medicíny, zahrnující zásady ochrany především pracovníků v oboru a pacientů. Pozornost je věnována i zajištění bezpečnosti obyvatelstva a minimalizaci dopadů použití radiofarmak na životní prostředí. Vychází se přitom z nejnovějších požadavků vyplývajících z příslušné vyhlášky Státního úřadu pro jadernou bezpečnost a přihlíží se rovněž k posledním doporučením Mezinárodní komise pro radiologickou ochranu, jakož i ke směrnicím Evropské unie a standardům Mezinárodní agentury pro atomovou energii, které se týkají nejen nukleární medicíny, ale i některých dalších aplikací otevřených radioaktivních zářičů v průmyslu, vědě a technice. 

  Autoři podávají problematiku přístupnou formou a v takovém rozsahu, aby na jednom místě byla koncentrována informace potřebná k zajištění adekvátní ochrany osob v souladu s platnou domácí i mezinárodní legislativou.

  Přehledný a srozumitelný text doplňuje 155 obrázků a 63 tabulek.

  Kniha je nepostradatelná pro pracoviště nukleární medicíny, lékaře, radiologické fyziky, radiologické asistenty, sestry, farmaceuty a farmaceutické asistenty. Je určena všem těmto pracovníkům i studentům příslušných směrů na lékařských a dalších fakultách.

Uživatelské recenze

Pro vložení uživatelské recenze se musíte přihlásit