Číst ukázku

Stáhněte si ukázku:

Zdravotnická dokumentace v praxi

Radek Policar

254 Kč

  Formát titulu:
  Kategorie: Lékařské obory
  Počet stran: 224
  Nakladatel: Grada
  Rok vydání: 2009
  Jazyk: Český
  Dostupný formát: pdf
  Kniha je nezbytnou příručkou, užitečnou pro každodenní praxi všech zdravotnických zařízení v České republice. Je vhodná i pro základní seznámení s touto problematikou pro studenty LF a zdravotnických škol. Odpovědi na své dotazy zde naleznou též manažeři zdravotnických zařízení, odborníci na elektronickou zdravotnickou dokumentaci či osoby pracující se zdravotnickou dokumentací při řešení stížností a žalob.
  Jedná se o komplexní pohled na tuto oblast, který plně reflektuje výrazné změny právní úpravy schválené na jaře 2007 s posledními aktualizacemi z roku 2009. Kniha nejenže splňuje požadavek na vysokou odbornost prezentovaných závěrů, ale je také psána srozumitelným jazykem s uvedením řady ilustrativních příkladů z praxe.
  Publikace, jejíž autor je právník působící ve zdravotnictví, je jednou z mála knih na našem trhu věnovaných této podstatné součásti poskytování zdravotní péče, která má též významný dopad v právní oblasti.
  Publikaci využijí:
  * lékaři,
  * všeobecné sestry a další nelékařští zdravotničtí pracovníci,
  * studenti lékařských fakult a středních, vyšších a vysokých zdravotnických škol,
  * manažeři zdravotnických zařízení,
  * právníci působící ve zdravotnictví,
  * zaměstnanci zdravotnických zařízení či konzultačních firem věnujících se otázkám kvality zdravotní péče a její akreditace,
  * osoby kontrolující správné vedení zdravotnické dokumentace či kontrolující správné poskytování zdravotní péče na základě zdravotnické dokumentace z důvodu řešení stížností, podnětů, žalob (zaměstnanci Ministerstva zdravotnictví ČR, odborů zdravotnictví krajských úřadů, soudní znalci, advokáti, policie, státní zástupci, soudci, členové znaleckých komisí, členové revizních orgánů České lékařské nebo stomatologické komory, revizní lékaři zdravotních pojišťoven),
  * správci a programátoři informačních systémů obsahujících elektronickou zdravotnickou dokumentaci (jak zaměstnanci zdravotnických zařízení, tak v softwarových firem i dalších profesí, např. obchodní zástupce, vývojář, marketing).

Uživatelské recenze

Pro vložení uživatelské recenze se musíte přihlásit