Číst ukázku

Stáhněte si ukázku:

Osobnostní aspekty prosociálního chování a empatie

Helena Záškodná, Zdeněk Mlčák

160 Kč

  Formát titulu:
  Kategorie: Psychologie
  Počet stran: 392
  Nakladatel: Triton
  Rok vydání: 2009
  Jazyk: Český
  Dostupný formát: pdf
  Prosociální chování, altruismus a empatie, jimiž se zabývá tato u nás ojedinělá odborná publi­kace, představují tematiku, jejíž hodnota má z hlediska kvality lidského života mimořádný význam. Tyto jevy, v protikladu k převládající materiálně-egoistické orientaci současného člověka, odkazují k jeho etické odpovědnosti k druhým a zejména k lidem, kteří se ocitli v nouzových situacích. Autoři knihy v ní analyzují nejen podstatné teoretické aspekty těchto jevů, ale referují i o poměrně rozsáhlém výzkumu, který se týkal vztahu prosociálního cho­vání, altruismu a empatie k vybraným osobnostním charakteristikám studentů tzv. pomáhají­cích profesí. Prosociální chování, empatie a altruismus jsou v této publikaci zkoumány např. v kontextu s pětifaktorovým modelem osobnosti, s hodnotovou orientací a s dalšími relevant­ními psychologickými konstrukty. Touto knihou se autoři pokusili alespoň částečně snížit hluboký informační deficit, který v naší odborné psychologické literatuře o této problematice dosud existuje.

Uživatelské recenze

Pro vložení uživatelské recenze se musíte přihlásit

Doporučujeme