Objednávka

Už máte dárky pod stromeček? Zkuste našeho rádce. •  Nyní s dopravou zdarma od 599!

Zdravotný systém Slovenskej republiky

Zdravotný systém Slovenskej republiky
Tištěná kniha

Bez hodnocení

Zdravotný systém Slovenskej republiky

Bez hodnocení

Tištěná kniha - brožovaná

rok vydání 2020

,

slovenština

431 Kč

Běžná cena 490 Kč

Ušetříte 59 Kč

Vyprodáno

Podrobnosti

O knize

Cieľom monografie je vysvetliť organizáciu zdravotného systému na Slovensku po roku 2004 a predstaviť dôvody, ktoré viedli k organizácii zdravotného systému postaveného na manažovanej konkurencii. Autor objasňuje spoločenské ciele zdravotného systému a predstavuje sústavu legislatívnych stimulov a regulácií, ktoré...
Cieľom monografie je vysvetliť organizáciu zdravotného systému na Slovensku po roku 2004 a predstaviť dôvody, ktoré viedli k organizácii zdravotného systému postaveného na manažovanej konkurencii. Autor objasňuje spoločenské ciele zdravotného systému a predstavuje sústavu legislatívnych stimulov a regulácií, ktoré definujú organizáciu...
Cieľom monografie je vysvetliť organizáciu zdravotného systému na Slovensku po roku 2004 a predstaviť dôvody, ktoré viedli k organizácii zdravotného systému postaveného na manažovanej konkurencii. Autor objasňuje spoločenské ciele zdravotného systému a predstavuje sústavu legislatívnych stimulov a regulácií, ktoré definujú organizáciu slovenského zdravotného systému s dôrazom na zdravotné poisťovne, ako kľúčových aktérov zdravotného systému. Podstatou monografie je identifikovať manažérske nástroje v zdravotných poisťovniach v oblasti základných podnikateľských stratégií, akvizičných stratégií a stratégií nákupu zdravotných služieb. „Pre každú krajinu je veľkou ambíciou vytvorenie a udržiavanie čo najlepšieho zdravotného systému s dostupnými zdrojmi. Tento proces si vyžaduje nastavenie rôznych stabilizačných a regulačných mechanizmov v krajinách, čo je proces systémovo veľmi zložitý. Na tieto fakty reflektuje predložená monografia, ktorá je tematicky orientovaná na ekonomiku a manažment systému zdravotníctva a zaoberá sa komplexným hodnotením zdravotného systému Slovenska a jeho kauzálnych väzieb v retrospektívnom meradle. Téma je vysoko aktuálna, so silným koncepčným potenciálom, zasahujúca do viacerých dimenzií súvisiacich s ekonomickými, politickými a hospodárskymi procesmi v krajine."prof. Ing. Beáta Gavurová, PhD., MBA Katedra bankovníctva a investovania, Ekonomická fakulta, Technická univerzita v Košiciach „Úroveň poskytované zdravotní péče je bezesporu možno chápat jako ukazatel vyspělosti země. Vyspělé země měří finanční prostředky vydané ročně na zdravotnictví v poměru ku svému hrubému domácímu produktu. Autor si zvolil ke zkoumání problematiku manažerských nástrojů a strategického řízení v novém modelu organizace zdravotního systému na Slovensku, kterým není v odborné litetaruře, na rozdíl od zkoumání stimulů a regulací, věnována patřičná pozornost."prof. Ing. Hana Mohelská, PhD. proděkanka FIM pro vědu a výzkum Fakulta informatiky a managementu, Univerzita Hradec Králové „Systémy zdravotnictví se v jednotlivých státech vyvíjí a také reformují, a to s ohledem na společensko-ekonomický vývoj a specifické vnitřní a vnější vlivy, a výsledkem je víceméně originální řešení systému zdravotnictví. Slovenský „neoliberální" model systému zdravotnictví, uplatňovaný téměř 15 let v praxi, představuje tedy aktuální předmět vědecko-výzkumného zájmu s významným komparativním potenciálem."doc. Ing. Iveta Vrabková, PhD. vedoucí Katedry veřejné ekonomiky, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

Verze vašeho prohlížeče je zastaralá!

a může vykazovat chyby v průběhu nákupu či v samotném zobrazení.
Pro nerušený nákup aktualizujte váš prohlížeč na nejnovější verzi nebo zvolte jiný prohlížeč.

Otevřít v Microsoft Edge Přesto pokračovat