Objednávka

Nákupy OnaDnes - získejte 20% slevu s kódem ONADNES24

Zbierka testov pre 7. ročník ZŠ slovenský jazyk a literatúra s podrobnými rozbor

Zbierka testov pre 7. ročník ZŠ slovenský jazyk a literatúra s podrobnými rozbor
Tištěná kniha

Bez hodnocení

Zbierka testov pre 7. ročník ZŠ slovenský jazyk a literatúra s podrobnými rozbor

Bez hodnocení

Tištěná kniha - brožovaná

rok vydání 2013

,

slovenština

209 Kč

Běžná cena 255 Kč

Ušetříte 46 Kč

Vyprodáno

Podrobnosti

O knize

Moderná učebná pomôcka na precvičenie vedomostí zo slovenského jazyka, slohu a literatúry podporuje praktické zvládnutie učiva v súlade so školskou reformou a novou učebnicou Slovenský jazyk pre 7. ročník základných škôl/2. ročník 8-ročných gymnázií. Zbierka úloh rozvíja a zdokonaľuje zručnosti a schopnosti žiakov...
Moderná učebná pomôcka na precvičenie vedomostí zo slovenského jazyka, slohu a literatúry podporuje praktické zvládnutie učiva v súlade so školskou reformou a novou učebnicou Slovenský jazyk pre 7. ročník základných škôl/2. ročník 8-ročných gymnázií. Zbierka úloh rozvíja a zdokonaľuje zručnosti a schopnosti žiakov nevyhnutné na získanie...
Moderná učebná pomôcka na precvičenie vedomostí zo slovenského jazyka, slohu a literatúry podporuje praktické zvládnutie učiva v súlade so školskou reformou a novou učebnicou Slovenský jazyk pre 7. ročník základných škôl/2. ročník 8-ročných gymnázií. Zbierka úloh rozvíja a zdokonaľuje zručnosti a schopnosti žiakov nevyhnutné na získanie čitateľskej gramotnosti prostredníctvom práce s vecnými aj umeleckými textami. Čitateľská gramotnosť je kľúčová nielen v predmete slovenský jazyk, ale aj v ostatných predmetoch a vzdelávaní všeobecne, pretože žiak má vedieť rôzne druhy textu nielen správne prečítať, ale aj vnímať jeho obsah, orientovať sa v ňom a rozumieť mu, vyhľadať potrebné informácie, odlíšiť dôležité od menej dôležitých, posúdiť a využiť získané informácie – vyvodiť príčiny, súvislosti a vzťahy, pochopiť symbolickú rovinu textu a umelecké prostriedky, vysvetliť ich obsah (pri umeleckých textoch) atď. testy precvičujú oblasti: slovné druhy a gramatické kategórie, vetná skladba, zvuková rovina jazyka a pravopis, významová a lexikálna rovina jazyka , tvarová rovina jazyka, sloh, literárne druhy, štruktúra diela a umelecké jazykové prostriedky, komunikácia v spoločnosti a komunikačné situácie. Podrobné rozbory úloh žiakovi ponúkajú vysvetlenia, návody a rady, ako postupovať pri riešení. Rozbory sú neoceniteľnou pomôckou pre žiaka pri domácej príprave, pretože • nabádajú k pozornému a sústredenému čítaniu textu, • radia, na čo sa má žiak pri riešení úlohy sústrediť, čo si uvedomiť, • pri náročnejších úlohách odporúčajú postupnosť krokov a upozorňuje na prípadné chyby, • povzbudzujú a jemne vedú, ako si poradiť s rôznymi typmi úloh, • vysvetleniami podporujú skutočné pochopenie učiva. Správne odpovede v závere knihy umožňujú žiakovi kontrolovať si svoju prácu samostatne, prípadne s pomocou rodiča alebo učiteľa.

Verze vašeho prohlížeče je zastaralá!

a může vykazovat chyby v průběhu nákupu či v samotném zobrazení.
Pro nerušený nákup aktualizujte váš prohlížeč na nejnovější verzi nebo zvolte jiný prohlížeč.

Otevřít v Microsoft Edge Přesto pokračovat