Objednávka

Prolegomena to Legal History of East-Central Europe

Bez hodnocení

Kniha - brožovaná

Skladem > 5 ks

Možnosti doručení a platby

148 Kč 130 Kč

Ušetříte 18 Kč

Monografia zachytáva spoločné črty vývoja práva v priestore stredovýchodnej Európy za posledných približne 1500 rokov. Dôraz je v tejto publikácii kladený na vývoj práva na území štátov Vyšehradskej štvorky ako území doteraz zaznávanom predstaviteľmi prúdu porovnávacích právnych dejín či európskych právnych dejín. Vzájomná historická previazanosť skúmaných štátov sa prejavuje v ich podobnej právnohistorickej...
Monografia zachytáva spoločné črty vývoja práva v priestore stredovýchodnej Európy za posledných približne 1500 rokov. Dôraz je v tejto publikácii kladený na vývoj práva na území štátov Vyšehradskej štvorky ako území doteraz zaznávanom...

Prolegomena to Legal History of East-Central Europe

brožovaná

148 Kč 130 Kč

Podrobnosti

O knize

Monografia zachytáva spoločné črty vývoja práva v priestore stredovýchodnej Európy za posledných približne 1500 rokov. Dôraz je v tejto publikácii kladený na vývoj práva na území štátov Vyšehradskej štvorky ako území doteraz zaznávanom predstaviteľmi prúdu porovnávacích právnych dejín či európskych právnych dejín. Vzájomná historická previazanosť skúmaných štátov sa prejavuje v ich podobnej právnohistorickej skúsenosti, čiastočne odlišnej od západoeurópskeho vývoja práva. Publikácia približuje vybrané príznaky právnych dejín spoločné štátom v tomto regióne, a to najmä v podobe pomerne neskoršej kristianizácie práva v období raného stredoveku,...
Monografia zachytáva spoločné črty vývoja práva v priestore stredovýchodnej Európy za posledných približne 1500 rokov. Dôraz je v tejto publikácii kladený na vývoj práva na území štátov Vyšehradskej štvorky ako území doteraz zaznávanom predstaviteľmi prúdu porovnávacích právnych dejín či európskych právnych dejín. Vzájomná historická...
Monografia zachytáva spoločné črty vývoja práva v priestore stredovýchodnej Európy za posledných približne 1500 rokov. Dôraz je v tejto publikácii kladený na vývoj práva na území štátov Vyšehradskej štvorky ako území doteraz zaznávanom predstaviteľmi prúdu porovnávacích právnych dejín či európskych právnych dejín. Vzájomná historická previazanosť skúmaných štátov sa prejavuje v ich podobnej právnohistorickej skúsenosti, čiastočne odlišnej od západoeurópskeho vývoja práva. Publikácia približuje vybrané príznaky právnych dejín spoločné štátom v tomto regióne, a to najmä v podobe pomerne neskoršej kristianizácie práva v období raného stredoveku, v podobe historickoprávnej skúsenosti s byzantským právnym vplyvom v rámci cyrilometodskej misie, ale tiež spočívajúce v zachovávaní domácich právnych tradícií s pomerne slabšou romanizáciou práva v období vrcholného stredoveku a v novoveku či v odlišnom chápaní feudálneho zriadenia v porovnaní so západnou Európou. Ďalšie spoločné znaky právnych dejín stredovýchodnej Európy predstavujú špecificky pretransformované vzory liberalizmu a západných právnych riešení v právnych dejinách 19. a 20. storočia, kedy táto časť Európy zároveň prešla rozsiahlymi premenami v dôsledku myšlienky etnického národa a národného štátu. Osobitnou spoločnou východoeurópskou skúsenosťou sú potom v 20. storočí rozsiahle zásahy do vlastníckych pomerov (pozemkové reformy, konfiškácie, znárodnenia), prudké štátoprávne premeny a viacnásobné zmeny hraníc v tejto časti Európy, či napokon doteraz badateľný vplyv sovietskych právnych vzorov. Jedinečnou je v tejto súvislosti tiež právna skúsenosť s opakovanými spoločenskými prechodmi medzi totalitou a demokraciou, v recentnom období spojená, navyše, s výzvami europeizácie a globalizácie práva. Všetky uvedené jedinečné skúsenosti spájajú štáty stredovýchodnej Európy a ovplyvňujú ich príbuznú právnu identitu a kultúru, často dostatočne nepochopenú mimo tohto regiónu. Nepochopenie a neznalosť je však tiež dôsledkom nedostatočnej prezentácie spoločných právnohistorických tradícií stredovýchodnej Európy na celoeurópskom fóre. Práve uvedený nedostatok sa snaží odstrániť predstavovaná monografia, ktorá je v záujme širšieho dosahu napísaná v anglickom jazyku.

Verze vašeho prohlížeče je zastaralá!

a může vykazovat chyby v průběhu nákupu či v samotném zobrazení.
Pro nerušený nákup aktualizujte váš prohlížeč na nejnovější verzi nebo zvolte jiný prohlížeč.

Otevřít v Microsoft Edge Přesto pokračovat