• -12%
kniha

Péče o seniory v pobytových zařízeních sociálních služeb

Eva Malíková

399 351 Kč

  Formát titulu:
  Kategorie: Medicína, zdravotnictví
  Počet stran: 304
  Nakladatel: Grada
  Rok vydání: 2020
  Rozměr: 242 - 172 - 18 mm
  Jazyk: Český

  Aktualizovaná publikace poskytuje ucelený pohled na problematiku péče o uživatele služeb – seniory v pobytových zařízeních sociálních služeb, odpovídající současnému stavu. Seznamuje čtenáře s nejčastějšími typickými a problémovými situacemi, které zde vznikají, a doporučuje jejich řešení. V knize je zahrnuta i kapitola zabývající se oblastí managementu a jeho vlivu na kvalitu poskytovaných služeb.

  Jedinečnost publikace spočívá především v prvním globálním pojetí celé rozsáhlé problematiky. Kniha je určena jako odborná příručka pro nelékařské zdravotnické pracovníky a sociální pracovníky a pracovníky managementu v pobytových sociálních zařízeních. Klade si za cíl sloužit jako průvodce a rádce všem uvedeným pracovníkům v náročných situacích, doplňuje jejich již získané vědomosti a prohlubuje pochopení souvislostí v sociální gerontologii.

  Může být prospěšná například i pracovníkům v sociálních službách nebo příbuzným seniorů a zejména také studentům nelékařských zdravotnických a sociálních oborů.

  Nově jsou zařazeny kapitoly týkající se aktuální problematiky: 1. paliativní péče v pobytových zařízeních sociálních služeb, 2. prevence vzniku závislosti na sociální službě a 3. význam a přínos odborných terapií pro aktivizaci a harmonizaci osobnosti seniorů.


Uživatelské recenze

Pro vložení uživatelské recenze se musíte přihlásit

Doporučujeme