Objednávka

Lex COVID
Tištěná kniha

100 % (1 Hodnocení)

Lex COVID

Tištěná kniha - brožovaná

rok vydání 2020

501 Kč

Běžná cena 545 Kč

Ušetříte 44 Kč

Vyprodáno

Podrobnosti

O knize

Kniha přináší přehledný ucelený komentář tří zákonů označovaných jako lex COVID vydaných v době nouzového stavu na jaře roku 2020: zákona č. 191/2020 Sb. (oblast soudního řízení, exekucí a insolvencí), zákona č. 209/2020 Sb. (oblast nájmu bytů), zákona č. 210/2020 Sb. (oblast nájmu nebytových prostor). Pandemie...
Kniha přináší přehledný ucelený komentář tří zákonů označovaných jako lex COVID vydaných v době nouzového stavu na jaře roku 2020: zákona č. 191/2020 Sb. (oblast soudního řízení, exekucí a insolvencí), zákona č. 209/2020 Sb. (oblast nájmu bytů), zákona č. 210/2020 Sb. (oblast nájmu nebytových prostor). Pandemie způsobená novým typem viru...
Kniha přináší přehledný ucelený komentář tří zákonů označovaných jako lex COVID vydaných v době nouzového stavu na jaře roku 2020: zákona č. 191/2020 Sb. (oblast soudního řízení, exekucí a insolvencí), zákona č. 209/2020 Sb. (oblast nájmu bytů), zákona č. 210/2020 Sb. (oblast nájmu nebytových prostor). Pandemie způsobená novým typem viru SARS CoV-2 významně zasáhla do probíhajících civilních, trestních i správních řízení a v nich běžících lhůt, mnoho fyzických a právnických osob postavila před hrozbu insolvence či exekuce a znemožnila jim plnit jejich závazky včetně placení nájemného. Zákonodárce na tento stav reagoval přijetím zmíněných zákonů, které měly co nejrychleji zmírnit dopady mimořádných opatření na fungování fyzických i právnických osob. Komentované zákony zakládají právní účinky i do budoucna po skončení nouzového stavu, mj. tím, že přímo novelizovaly insolvenční zákon nebo občanský soudní řád. První komentář k těmto zákonům přehledně uvádí, která nařízení vlády se dotknou prominutí lhůt podle zákona č. 191/2020 Sb. jako lex specialis k občanskému soudnímu řádu, trestnímu řádu, soudnímu řádu správnímu, exekučnímu řádu, insolvenčnímu zákonu a dalším, a která nikoli; reaguje na usnesení Ústavního soudu ze dne 22. dubna 2020, sp. zn. Pl. ÚS 8/20 a na rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 23. dubna 2020, sp. zn. 14 A 41/2020; názorně vysvětluje, jak mají být počítány lhůty v jednotlivých typech soudních řízení a ve výkonu rozhodnutí; vyjasňuje pravidla fungování právnických osob v době, kdy nemohou zasedat jejich orgány ani být voleni noví členové, a počítání ochranných lhůt po skončení nouzového stavu; vykládá podmínky pro zmírnění sankcí za prodlení s plněním závazků; komentuje výjimky v postupu soudních exekutorů; vysvětluje pravidla mimořádného moratoria pro podnikatele, kteří se v důsledku epidemie octli na pokraji insolvence; přehledně vykládá ochranné doby pro placení nájemného za byty i nebytové prostory, pokud potíže s jeho placením vznikly v důsledku mimořádných opatření, či ochranné doby, po kterou jsou nájemci či pachtýři chráněni před výpovědí z nájmu. Autory jednotlivých ustanovení zákona č. 191/2020 Sb. jsou: JUDr. Antonín Draštík – předseda senátu trestního kolegia Nejvyššího soudu (§ 7) JUDr. Tomáš Durdík – soudce trestního kolegia Nejvyššího soudu (§ 9) JUDr. Anežka Janoušková, Ph.D. – vedoucí oddělení civilního práva procesního a insolvenční legislativy odboru legislativního Ministerstva spravedlnosti (§ 1, § 5, § 11, § 13, § 17, § 36) JUDr. Jaromír Jirsa – soudce Ústavního soudu (§ 2, § 6, § 10) prof. JUDr. Zdeněk Kühn, Ph.D., LL.M., S.J.D. – soudce Nejvyššího správního soudu (§ 3) Mgr. Ondřej Lebl – oddělení trestněprávní legislativy odboru legislativního Ministerstva spravedlnosti (§ 8) doc. JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D. – katedra obchodního práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity (§ 29 až 31) prof. JUDr. Jarmila Pokorná, CSc. – katedra obchodního práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity (§ 18 až 22) JUDr. Ing. Martin Štika – soudní exekutor v Hradci Králové (§ 4, § 23 až 28, § 34, § 35) Mgr. Ondřej Zezulka, Ph.D. – oddělení civilního práva procesního a insolvenční legislativy odboru legislativního Ministerstva spravedlnosti (§ 12 až 16, § 32, § 33, § 36)

Verze vašeho prohlížeče je zastaralá!

a může vykazovat chyby v průběhu nákupu či v samotném zobrazení.
Pro nerušený nákup aktualizujte váš prohlížeč na nejnovější verzi nebo zvolte jiný prohlížeč.

Otevřít v Microsoft Edge Přesto pokračovat