Číst ukázku

Stáhněte si ukázku:

Praktické pomůcky a tabulky pro elektrotechniky

Michal Kříž

240 Kč

  Formát titulu:
  Kategorie: Elektrotechnika
  Počet stran: 60
  Nakladatel: IN-EL
  Série: základní edice ELEKTRO
  Díl: 109.
  Rok vydání: 2019
  Jazyk: Český
  Dostupný formát: pdf

  Impulzem k vydání této příručky v r. 2010 byl požadavek řady elektrotechniků shrnout do jedné publikace všech více než 20 Praktických pomůcek pro elektrotechniky, které naše firma vydala.

  V tomto, již čtvrtém – aktualizovaném vydání této příručky jsou pomůcky (zde uváděné jako obrázky) doplněny komentářem a aktualizovány podle technických norem platných k 1. 6. 2019. V souladu s nejnovějšími poznatky jsou ve třetí kapitole (Ochrana před úrazem elektrickým proudem) v rámci obrázku 10 (pomůcka č. 4) oproti dřívější praxi prodlouženy maximální délky vedení, pro něž je zajištěna ochrana automatickým odpojením v síti TN 230/400 V. Obdobná úprava je provedena i u obrázku 11 (pomůcka 20). V úvodní části příručky jsou doplněny další důležité informace o veličinách a jednotkách používaných v elektrotechnice.

  Příručka je přehledem informací, o kterých předpokládáme, že jsou důležité pro elektrotechniky zabývající se projektováním, montáží a revizemi elektrických instalací a zařízení, jejich připojováním, jištěním, řádným dimenzováním, ochranou před úrazem elektrickým proudem atd.

  Představuje souhrn požadavků a poznatků, které se nám podařilo v jednoduché formě praktických pomůcek pro elektrotechniky vypracovat během několika let. Pomůcky se během doby staly velmi populárními a pro mnoho elektrotechniků nepostradatelným nástrojem při jejich činnostech.

  Příručka není obsáhlá, přesto obsahuje unikátní informace a shrnuje řadu podmínek, poznatků a požadavků, které elektrotechnici musí při projektování, montáži, údržbě a revizích elektrických instalací a zařízení respektovat.

  Cílem autora bylo seřadit informace od těch základních:

  - o veličinách a jednotkách, které elektrotechnici ve své praxi potřebují, na něž navazují tabulky pro:

    - dimenzování a jištění elektrických zařízení a vedení,

    - ochranu před úrazem elektrickým proudem (týká se zejména otázek automatického odpojení).

  Dále pak jsou uvedeny tabulky obsahující:

  - stručný přehled opatření k ochraně před bleskem a jeho účinky,

  - značení v elektrotechnice,

  - přehled vnějších vlivů, které mohou na elektrická zařízení působit, a končí

  - údaje, které jsou potřebné z hlediska revizí a provozu elektrických zařízení a instalací.

  Pomůcky tedy nejsou seřazeny chronologicky podle data jejich vydání, resp. podle čísla, ale jsou seřazeny tematicky, což by čtenáři mělo zlepšit celkovou orientaci v předložených informacích.

  Tato příručka není míněna jako kompletní recept na řešení problémů v elektrotechnice, s nimiž se elektrikáři setkávají, ale spíše jako pomůcka k rychlému nalezení toho, co sice umíme na základě našich vědomostí zjistit, ale co bychom museli pracně dohledávat z jiných materiálů, pracně dopočítávat nebo ověřovat.

  Příručka je určena všem pracovníkům v elektrotechnice, kteří konstruují, projektují, montují, revidují a provádějí servis opravy a údržbu elektrických zařízení a instalací. Je i velmi vhodným doplňkem pro studenty škol elektrotechnických oborů všech stupňů.

   


Uživatelské recenze

Pro vložení uživatelské recenze se musíte přihlásit

Doporučujeme