Podnikové informační systémy

Josef Basl, Roman Blažíček

365 Kč

  Formát titulu:
  Kategorie: Ekonomie, ekonomika
  Počet stran: 328
  Nakladatel: Grada
  Rok vydání: 2012
  Jazyk: Český
  Dostupný formát: epub, pdf, mobi
  Třetí, výrazně přepracované, aktualizované a rozšířené vydání uznávané publikace zohledňuje dynamický vývoj v oblasti podnikových informačních systémů a zejména nové požadavky kladené na informační systémy ze strany podniků. Autoři přibližují aktuální rysy a trendy informační společnosti s ohledem na nové ekonomické podmínky a požadavky vyplývající z nároků na udržitelnost. Zcela netradičním způsobem jsou v knize do oblasti podnikových informačních systémů aplikovány principy a nástroje TOC (Theory of Constraint), a to s ohledem na efektivnost IS, jejich inovace, řešení projektů a dosažení "business" přínosů IS v podnicích. Tématice inovací IS/ICT v podnicích se publikace věnuje zcela novým způsobem. Autoři využívají praktické zkušenosti z podniků a podklady získané vlastními průzkumy. Jedním z důležitých rysů knihy je integrované využití nových ICT technologií, konkrétně internetu, jejichž prostřednictvím může čtenář nalézt v případě zájmu řadu dalších detailnějšíc
  h a zejména aktualizovaných informací. Kniha je určena manažerům a specialistům z firemní praxe, konzultantům a studentům.

Uživatelské recenze

Pro vložení uživatelské recenze se musíte přihlásit

Doporučujeme