Objednávka

Sylloge Nummorum Graecorum. Czech Republic. Volume IV. The Luboš Král Collection. Egypt: Roman Provincial Coinage

Sylloge Nummorum Graecorum. Czech Republic. Volume IV. The Luboš Král Collection. Egypt: Roman Provincial Coinage
E-kniha

Bez hodnocení

Sylloge Nummorum Graecorum. Czech Republic. Volume IV. The Luboš Král Collection. Egypt: Roman Provincial Coinage

Bez hodnocení

E-kniha - pdf

rok vydání 2021

,

angličtina

Ihned ke stažení

Podrobnosti

O knize

Another volume of the Sylloge Nummorum Graecorum, Czech Republic project has been published by the National Museum in cooperation with the Czech Numismatic Society in the end of 2021. The catalogue presents the collection of Egyptian provincial coins, collected by ing. Luboš Král, a long-standing member of the Czech...
Another volume of the Sylloge Nummorum Graecorum, Czech Republic project has been published by the National Museum in cooperation with the Czech Numismatic Society in the end of 2021. The catalogue presents the collection of Egyptian provincial coins, collected by ing. Luboš Král, a long-standing member of the Czech Numismatic Society. In...
Another volume of the Sylloge Nummorum Graecorum, Czech Republic project has been published by the National Museum in cooperation with the Czech Numismatic Society in the end of 2021. The catalogue presents the collection of Egyptian provincial coins, collected by ing. Luboš Král, a long-standing member of the Czech Numismatic Society. In total, 584 coins is represented in this volume including a small quantity of duplicates (always stuck from different dies). The core of the collection consists of Alexandrian issues; coins of the Egyptian nomes, which are quite rare, are represented by mere two specimens (nos. 583–584). The collection documents the coin production in Egypt from the time of Augustus till the end of the provincial mint in 295/6. The basic criteria for incorporation into the collection have been the quality and good state of preservation of the numismatic material allowing its further classification. The presence of coins of particular rulers reflects their occurrence on the numismatic market as well as different volume of mint production. It is most apparent in the case of coinage from Augustus to Caligula and later of Marcus Aurelius and especially Septimius Severus and Caracalla, showing considerable decline. The core of the collection (almost 65%) consists of 3rd century coins from Elagabal till the rulers of the first Tetrarchy. The collection illustrates also the restrain from multi denominational system consisting of tetradrachms and several bronze denominations. From the reign of Commodus on, only tetradrachms are present in this catalogue. Na konci roku 2021 vyšel další svazek edice Sylloge Nummorum Graecorum (Česká republika), jehož vydavatelem je Národní muzeum ve spolupráci s Českou numismatickou společností. Kniha zveřejňuje sbírku epyptských provinciálních mincí, shromážděnou dlouholetým členem ČNS ing. Lubošem Králem. V knize je prezentováno 584 ražeb, jen malém množství se zde vyskytují duplikáty stejného typu – vždy jde však o různá razidla. Jádro souboru reprezentují alexandrijské ražby, egyptské nomy jsou zastoupeny pouze dvěma kusy (č. 583–584), neboť se na trhu vyskytují jen vzácně. Sbírka se snaží dokumentovat vývoj mincovní produkce od Augusta až do zániku provinciální mincovny v roce 295/6. Základním kritériem pro ražby zařazené do souboru je jejich dobrá zachovalost umožňující přesné určení. Zastoupení panovníků ve sbírce odráží především četnost výskytu na trhu, ale zprostředkovaně i menší objemy mincovní produkce. Dobře zřetelné je to u mincí od Augusta do Caliguly, znovu pak za Marka Aurelia a především za Septimia Severa a Caracally, kdy je z hlediska známých typů zřetelný propad produkce. Jádro kolekce (téměř 65 %) tvoří ražby z průběhu 3. století od Elagabala až k panovníkům prvé tetrachrie. Sbírka rovněž dokumentuje ústup od více nominálového peněžního systému tvořeného tetradrachmami a několika bronzovými nominály – počínaje Commodem jsou zde zastoupeny již pouze tetradrachmy.

Verze vašeho prohlížeče je zastaralá!

a může vykazovat chyby v průběhu nákupu či v samotném zobrazení.
Pro nerušený nákup aktualizujte váš prohlížeč na nejnovější verzi nebo zvolte jiný prohlížeč.

Otevřít v Microsoft Edge Přesto pokračovat