Objednávka

Nové objevy ve Středomoří

Nové objevy ve Středomoří
E-kniha

Bez hodnocení

Nové objevy ve Středomoří

Bez hodnocení

E-kniha - pdf

rok vydání 2022

Ihned ke stažení

Podrobnosti

O knize

Knížka Nové objevy ve Středomoří přichází ke čtenářům jako ozvěna publikace českého klasického archeologa Jana Bouzka (1979), která silně zapůsobila na tehdejší mladou generaci a některé z nich přivedla na cestu studia a praxe archeologie. Všichni autoři této knihy jsou bývalými studenty Jana Bouzka a tímto počinem se...
Knížka Nové objevy ve Středomoří přichází ke čtenářům jako ozvěna publikace českého klasického archeologa Jana Bouzka (1979), která silně zapůsobila na tehdejší mladou generaci a některé z nich přivedla na cestu studia a praxe archeologie. Všichni autoři této knihy jsou bývalými studenty Jana Bouzka a tímto počinem se snaží navázat na...
Knížka Nové objevy ve Středomoří přichází ke čtenářům jako ozvěna publikace českého klasického archeologa Jana Bouzka (1979), která silně zapůsobila na tehdejší mladou generaci a některé z nich přivedla na cestu studia a praxe archeologie. Všichni autoři této knihy jsou bývalými studenty Jana Bouzka a tímto počinem se snaží navázat na jeho dílo propagace archeologie. Kapitola Mariky Tisucké představuje historii a archeologii syrské lokality z doby bronzové Quatna. Věra Klontza-Jaklová přivádí čtenáře na egejský ostrov Santorini, kde se díky výbuchu sopky v době bronzové unikátně dochovalo minojské město s domy, jejich výzdobou a vybavením. Přesné datování katastrofy stále vzbuzuje četné odborné debaty. Následující kapitola Lenky Vacinové se zaměřuje na moderní přístupy k odhalování většinou ztracené polychromie antického sochařství a architektury. Kapitola představuje rostoucí množství vědeckých důkazů o tom, jak polychromovaná malba přispívala k působivosti sochařských výtvorů starých Řeků a Římanů. Následující kapitola Maríny Zubajové a Stanislavy Kučové nás přivádí do etruské Velzny, dnešního Oriveta v italském Toskánsku. Zde archeologické vykopávky posledních let vrhly světlo do hlubin minulosti a pomohly nám lépe pochopit fungování etruského města či některých jeho částí. Sagalassos je starověké město nedávno objevené a prozkoumané v horách jihozápadního Turecka. Kapitola Heleny Svobodové představuje fascinující historii a památky tohoto města, které se z lokálního pisidského centra stalo v helénistickém a římském období důležitým hospodářským a kulturním prvkem globalizovaného světa. Karel Kůt představuje pestrý soubor nových archeologických nálezů vztahujících se ke snaze vojsk císaře Augusta podmanit si svobodnou Germánii a její kmeny. Mnohé z těchto nových nálezů mění to, co se dozvídáme ze zpráv latinských autorů, a mění tak naše chápání dějin střední Evropy v tomto období. Závěrečná kapitola Jaroslavy Schmidtové je pozvánkou pro čtenáře k návštěvě významné římské lokality Gerulata (dnes Rusovce) na okraji slovenského hlavního města Bratislavy. Archeologické vykopávky v posledních letech významně přispěly k poznání, jak tato oblast vypadala a fungovala za římské nadvlády. Kniha Nové objevy ve Středomoří přináší čtenářům pestrý, avšak omezený výběr témat, kterými se zabývá současná klasická archeologie. Ukazuje však také, že ani v 21. století nejsou všechny otázky týkající se antiky zodpovězeny. I v budoucnu se dozvíme mnoho zajímavého díky práci archeologů a jejich spolupracovníků.

Verze vašeho prohlížeče je zastaralá!

a může vykazovat chyby v průběhu nákupu či v samotném zobrazení.
Pro nerušený nákup aktualizujte váš prohlížeč na nejnovější verzi nebo zvolte jiný prohlížeč.

Otevřít v Microsoft Edge Přesto pokračovat