Objednávka

Magorské modlitby

Magorské modlitby

Bez hodnocení

Podrobnosti

O knize

Ivan M. Jirous byl nejen duchovní v ůdce undergroundu, v ěze ň, básník a magor, ale té ž velký modlitebník. Z Magorovy summy jsou vybrány nejlep ší básn ě duchovní a se řazeny shora dol ů: Nejprve B ůh ve t řech podobách – Stvo řitel, Vykupitel a Ut ěšitel. Poté nebeské zástupy neboli „katolický panteon“ – and ělé,...
Ivan M. Jirous byl nejen duchovní v ůdce undergroundu, v ěze ň, básník a magor, ale té ž velký modlitebník. Z Magorovy summy jsou vybrány nejlep ší básn ě duchovní a se řazeny shora dol ů: Nejprve B ůh ve t řech podobách – Stvo řitel, Vykupitel a Ut ěšitel. Poté nebeské zástupy neboli „katolický panteon“ – and ělé, Panna Maria, „svatí sta...
Ivan M. Jirous byl nejen duchovní v ůdce undergroundu, v ěze ň, básník a magor, ale té ž velký modlitebník. Z Magorovy summy jsou vybrány nejlep ší básn ě duchovní a se řazeny shora dol ů: Nejprve B ůh ve t řech podobách – Stvo řitel, Vykupitel a Ut ěšitel. Poté nebeské zástupy neboli „katolický panteon“ – and ělé, Panna Maria, „svatí sta ří“ a „svatí noví“, nekanonizovaní (a často nekanonizovatelní). Kone čn ě ten, kdo se modlí – zase ve t řech polohách: h říšník – vzpurník –vd ěčník. Nejsou to jen osobní modlitby Magorovy, ale magorské modlitby. Konkrétní jména a reálie si ka žd ý modli č m ůže nahradit sv ými. Martin C. Putna o katolické literatu ře, undergroundu, kontrakultu ře i Magorovi psal. Netají, že s Magorem se znal.

Verze vašeho prohlížeče je zastaralá!

a může vykazovat chyby v průběhu nákupu či v samotném zobrazení.
Pro nerušený nákup aktualizujte váš prohlížeč na nejnovější verzi nebo zvolte jiný prohlížeč.

Otevřít v Microsoft Edge Přesto pokračovat