Učebnice, odborná literatura:

Alternativní medicína