Učebnice, odborná literatura: Životní prostředí, ekologie