Přemyslovská epopej

Vlastimil Vondruška

1196 799 Kč

Čtyřdílná románová freska o životě posledních přemyslovských králů. Historická sága začíná v českém knížectví, rozvráceném rodovými spory, v němž se vlády ujímá mladý Přemysl Otakar I. Postupně upevňuje moc, získává zahraniční spojence a za pomoc císaři získává královskou korunu. Dostane se do sporu s církví, je dán pražským biskupem do klatby, ale dosáhne smíru s církví a vojensky vpadne do rakouských zemí. Jeho politické úspěchy otevírají cestu českému království mezi evropské velmoci 13. století. Tetralogii završuje bezvládí po smrti Přemysla Otakara II., pokračuje vládou krále Václava II. a končí vraždou jeho syna Václava III.