Učebnice, odborná literatura: Veterinární lékařství