Učebnice, odborná literatura:

Veterinární lékařství