Číst ukázku

Stáhněte si ukázku:

Spotřebitelské typologie

Radim Bačuvčík

69 Kč

Žánr: Reklama, marketing, obchod
Počet stran: 206
Nakladatel: VeRBuM
Rok vydání: 2017
Jazyk: Český
Dostupný formát: pdf

Monografie nabízí obraz spotřebitelského chování české populace, který je načrtnut pomocí závěrů kvantitativního výzkumu, který zkoumal postoje obyvatel České republiky ve věku 12 – 80 let k hmotným produktům, službám, společenským tématům a hudebním stylům. Jednotlivé kapitoly vymezují různé možnosti segmentace populace na základě nákupních preferencí. Takto vymezené segmenty (klastry) popisuje pomocí demografických charakteristik, přičemž si všímá, čím se liší od obecné populace, a tím je přesně definuje jakožto cílové skupiny. Zároveň je popisuje z hlediska behaviorálního, tedy ukazuje, jak se spotřebitelé jednotlivých hmotných produktů a služeb zajímají o entity zbývající, jinými slovy sleduje, do jaké míry se prolínají či neprolínají cílové skupiny zájemců o jednotlivé produkty či společenská témata. Přináší tak celou řadu informací, jejichž význam může být jak vědecký, tak i praktický, neboť v nich lze hledat odpověď na mnohé marketingově motivované otázky týkající se fungování příslušných trhů. Tato monografie představuje druhou část hlubší sondy do problematiky nákupního chování obyvatel České republiky na trzích zboží a služeb. Navazuje na monografii zabývající se spotřebitelským chováním, která pátrala po cílových skupinách jednotlivých produktů. Zároveň navazuje na předchozí sondy do nákupního chování na trzích kulturních produktů, které se postupně týkaly vztahu obyvatel České republiky k divadlu, filmu, hudbě, literatuře, muzeím a galeriím.


Uživatelské recenze

Pro vložení uživatelské recenze se musíte přihlásit