Číst ukázku

Stáhněte si ukázku:

Základy klinické adiktologie

Kamil Kalina, kolektiv a

441 Kč

  Formát titulu:
  Kategorie: Lékařské obory
  Počet stran: 392
  Nakladatel: Grada
  Rok vydání: 2008
  Jazyk: Český
  Dostupný formát: pdf
  Adiktologie je multidisciplinární obor, který se zaměřuje na prevenci, léčbu a výzkum užívání návykových látek a jiných forem potenciálně závislostního chování, jejich dopadů na jedince a na společnost a na sociální reintegraci osob, které v důsledku takových forem chování strádají. Klinická adiktologie zužuje ohnisko na témata relevantní pro přímou práci s klientem. Jde o "léčbuu" v širším slova smyslu, kam patří nejen medicínské služby, ale všechny specializované služby, které jsou poskytovány současným nebo bývalým uživatelům drog v souvislosti s jejich užíváním psychotropních látek, tj. různé typy ambulantní léčby a služeb, nemocniční péče, rezidenční léčba v terapeutických komunitách, nízkoprahové služby zaměřené na snižování rizik plynoucích ze zneužívání drog, léčba a služby ve vězení atd. Kniha "Základy klinické adiktologiee" je jedinou publikací svého druhu na trhu a představuje obor ve všech jeho aspektech.

Uživatelské recenze

Pro vložení uživatelské recenze se musíte přihlásit