Kulhavá Madona   –   Rostislav Cabák
Zpět na detail