Ty jsi kněz navěky   –   Zdeněk Jančařík
Zpět na detail