Načítání
Němčina - rétorika, prezentace, komunikace   –   Iva Michňová