Učebnice, odborná literatura: Právo, politologie, sociologie