Učebnice, odborná literatura:

Média, žurnalistika, komunikace