Učebnice, odborná literatura:

Management, řízení, personalistika