Učebnice, odborná literatura:

Lesnictví, zpracování dřeva