Právo, politologie, sociologie

Bestsellery v kategorii E-knihy

Položky 1 20 z celkem 243.   

Jak se dívám na svět ...

Jak se dívám na svět ...

Ing. Filip Ježek Ph.D.

V roce 2016 byla vydána e-kniha Jak se dívám na svět ... Soudobé proje… (více)

79  Kč
Insolvenční právo - 2. vydání

Insolvenční právo - 2. v…

Tomáš Richter

Kniha je druhým, doplněným a upraveným vydáním úspěšného titulu z … (více)

880  Kč
Příkazní smlouva

Příkazní smlouva

Václav Pilík

alší publikace z ediční řady Právo prakticky se věnuje institutu… (více)

240  Kč
Zákon o zdravotnických prostředcích (č. 268/2014 Sb.) - Komentář

Zákon o zdravotnických p…

Jakub Král

Oblast regulace zdravotnických prostředků není typickou právní oblastí… (více)

880  Kč
Zákon o azylu. Praktický komentář

Zákon o azylu. Praktický…

Nataša Chmelíčková, Veronika Votočková

Zákon o azylu upravuje v návaznosti na předpisy práva EU jednak hmotně… (více)

460  Kč
Občanské právo hmotné 1 - Díl první: Obecná část - 2., aktualizované a doplněné vydání

Občanské právo hmotné 1…

Jan Dvořák, Jiří Švestka, Michaela Zuklínová

Aktualizované a doplněné vydání prvního svazku učebnice občanského prá… (více)

560  Kč
Instituty českého mezinárodního práva soukromého

Instituty českého meziná…

Naděžda Rozehnalová

V předkládané monografii jsou analyzovány základní instituty obec… (více)

465  Kč
Kapitoly z mezinárodního dopravního práva II (C. Železniční právo, D. Námořní právo)

Kapitoly z mezinárodního…

Bohumil Poláček

Vzhledem ke značné šíři materie se kniha zaměřuje pouze na problematik… (více)

880  Kč
Zdravotnické právo

Zdravotnické právo

Tomáš Holčapek, Petr Šustek

Multidisciplinární povaha zdravotnického práva, která ve své podstatě… (více)

1485  Kč
Dějiny veřejné správy

Dějiny veřejné správy

Karel Schelle

Kniha zaplňuje jednu z dalších částí dějin státního mechanismu v&… (více)

695  Kč
Teoretické a legislativní základy cenných papírů

Teoretické a legislativn…

Jan Pauly

Monografie Teoretické a legislativní základy cenných papírů představuj… (více)

750  Kč
Soudní exekuce

Soudní exekuce

Jitka Wolfová, Martin Štikar

Snahou autorů této monografie, kteří jsou oba soudními exekutory, bylo… (více)

480  Kč
Zákon o obcích (č. 128/2000 Sb.). Komentář, 2. vydání

Zákon o obcích (č. 128/2…

Petr Průcha, Petr Havlan, Jan Janeček, Martin Kopecký

Autoři komentáře vytvořili publikaci, která by mohla napomoci při prak… (více)

650  Kč
Bezdůvodné obohacení

Bezdůvodné obohacení

Jan Eliáš, Luboš Brim, Hana Adamová

Novým titulem ediční řady Právo prakticky je publikace nesoucí název B… (více)

375  Kč
Zákon o bankách (č. 21/1992 Sb.) - komentář

Zákon o bankách (č. 21/1…

Petr Liška

Komentář přináší podrobný výklad všech ustanovení, a to i v konte… (více)

1195  Kč
Musíš znát... Exekuční a insolvenční právo

Musíš znát... Exekuční a…

Petra Polišenská, Radka Feberová

Tato praktická studijní pomůcka poskytuje čtenáři přehled nejdůležitěj… (více)

295  Kč
Musíš znát... Finanční právo

Musíš znát... Finanční p…

Petra Polišenská, Radka Feberová

Tato praktická studijní pomůcka poskytuje čtenáři přehled nejdůležitěj… (více)

285  Kč
Musíš znát... Právo cenných papírů

Musíš znát... Právo cenn…

Petra Polišenská

Tato praktická studijní pomůcka poskytuje čtenáři přehled nejdůležitěj… (více)

195  Kč
Musíš znát... Obchodní právo

Musíš znát... Obchodní p…

Petra Polišenská

Tato praktická studijní pomůcka poskytuje čtenáři přehled nejdůležitěj… (více)

195  Kč
Zákon o obecné bezpečnosti výrobků. Zákon o technických požadavcích na výrobky. Komentář

Zákon o obecné bezpečnos…

Naděžda Klabusayová

Komentované zákony jsou stěžejními právními předpisy regulujícími uvád… (více)

399  Kč


Položky 1 20 z celkem 243.