e-kniha

Číst ukázku

Stáhněte si ukázku:

Poezie a umění tvořily důležitou součást života francouzského myslitele Jacquesa Maritaina (1882–1973). Jeho žena Raïssa byla básnířka, měl mnoho přátel mezi umělci a básníky (mj. Ch. Péguy, G. Rouault, M. Chagall aj.). Rozsáhlou a originální část svého filosofického díla věnoval teoretickým otázkám umění. Odpovědnost umělce (1961) je poslední Maritainovou větší publikací z této oblasti; jejím základem byly přednášky na universitě v Princetonu. Po stránce obsahové se v knize Odpovědnost umělce stýkají dvě samostatné disciplíny, filosofická estetika a filosofická etika. Maritain ovšem neřeší obecné problémy estetiky nebo obecné problémy etiky. Vychází ze svébytných pojetí teorie umění a teorie mravnosti a na tomto základě pojmenovává vzájemný vztah obou oblastí.

Překladatel: Karel Špruňk
Kategorie: Cizí jazyky
Počet stran: 112
Nakladatel: Triáda
Rok vydání: 2011
Jazyk: Český
ISBN: 978-80-872-5646-6
Dostupný formát: epub, pdf, mobi

Uživatelské recenze

Pro vložení uživatelské recenze se musíte přihlásit