Učebnice, odborná literatura:

Internet, datová komunikace