Učebnice, odborná literatura:

Hudba, hudebniny, noty