e-kniha

Číst ukázku

Stáhněte si ukázku:

Lužičtí Srbové na přelomu 20./21. století

Leoš Šatava

179 Kč

  Formát titulu:
  Kategorie: Historie, dějiny
  Počet stran: 300
  Nakladatel: Epocha
  Rok vydání: 2020
  Jazyk: Český
  Dostupný formát: epub, pdf, mobi

  Lužice a slovanská složka jejího obyvatelstva, Lužičtí Srbové, zaujímají v rámci českého společenského a kulturního povědomí osobité místo. Materiály s touto tematikou však  většinou zůstávají v úzce informativní rovině, anebo jsou zaměřeny monotematicky. Cílem předloženého sborníku textů je naopak ukázat lužickosrbskou problematiku z různých úhlů pohledu, tedy z širší a komplexnější, svého druhu holistické perspektivy. Jde o to představit Lužici a slovanskou složku jejího obyvatelstva v kontextu různorodých, nicméně navzájem tematicky provázaných rovin.

  Ve sborníku jsou přetištěny autorovy studie a stati, publikované v časovém období tří a půl desetiletí (z let 1983–2019); více než z poloviny však vzniklé po roce 2005. Jednotlivé práce jednak věcně informují o Lužici a slovanské složce jejího obyvatelstva; především se pak při využití různorodých prizmat zabývají problematikou etnicity a identity Lužických Srbů a stavem lužické srbštiny – zejména pokud jde o aktuální situaci.

  Výbor se ubírá jinou cestou než standardní monografie. Není koncipován ani jako soubor přísně vědeckých statí – nalezneme v něm tedy jak ryze odborné studie, tak i věcné, popisné a informativní texty či popularizační články, anebo literární recenze.

  Text je rozdělen do čtyř hlavních bloků: 1) základní informace k problematice Lužických Srbů; 2) texty a studie s etnologickou a historickou tematikou; 3) sociolingvistická zjištění; 4) literárněvědné studie a recenze. Zmíněné tematické celky doplňuje oddíl "Bibliografie", prezentující nejdůležitější novodobé tituly s lužickosrbskou tematikou publikované v češtině. Připojen je soupis odborných i populárněvědných autorových textů. Součástí textu je také fotopříloha.


Uživatelské recenze

Pro vložení uživatelské recenze se musíte přihlásit