Učebnice, odborná literatura:

Geografie, geodézie, kartografie