Učebnice, odborná literatura:

fyziatrie, léčebná rehabilitace,balneologie