Učebnice, odborná literatura: fyziatrie, léčebná rehabilitace,balneologie