Učebnice, odborná literatura: Farmacie a farmakologie